index

 

 


APPENDICE n. 8

Atto di vendita di Tolfa alla Camera Apostolica.

In nomine domini nostri Ihesu Christi Amen. Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri per hoc verum et publicum instrumentum, quod anno a nativitate eiusdem MCCCCLXVIIII. Indictione II die secunda mensis Iunii, Pontificatus vero Sanctissimi in Christo patris et d.ni nostri, dni Paoli divina providentia pape II. anno quinto, in presentia et ante conspectum prefati Sanctissimi domini nostri pape in anticamera sue Sanctitatis, presentibus et ibidem assistentibus Reverendissimis in Christo patribus et dominis, dnis Latino Epo Tuscolano, Marco tit. s. Marci presbiterio, Episcopo Vicentino, et Roderigo s. Nicolai in carcere Tulliano diacono Vicecancellario sacrosante Romane ecclesie Cardinalibus et magnifico viro domino Antonio Cicivello milite, Serenissimi domini, d.ni Ferdinandi Sicilie etc. Regis ad prefatum Sanctissimum deum nostrum papam Oratore destinato, constitutis et genuflexis honorabilibus et providis viris Gaspare de Bacariis de Monteforti avellinensis diocesis, et Cecho Ser Iohannis de Petilliano Suanensis diocesis, nuncis illustrissimi domini Ursi de Ursinis Ducis Asculi, et assertis procuratoribus nobilium et magnificorum dnorum Lodovici et Petri fratrum dominorum Castri Tolfaveteris, siti in provincia Patrimonii, pro quibus dicti Gaspar et Cechus de rato et ratihabitione promiserunt sub bonorum suorum omnium presentium et futurorum obligatione, idcirco dicti Gaspar et Cechus dictis nominibus omnibus melioribus modo, via, iure, causa et forma, quibus melius et forcius, tucius, validus et afficacius potuerunt et debuerunt, vendiderunt et venditionis titulo dederunt, cesserunt et transtulerunt prefato Santissimo domino nostro pape presenti, ac pro se sanctaque Romana ecclesia et successoribus suis canonice intrantibus, ac Camera apostolica pro securitate aluminis dicte Tolfe ementi ac rite et legitime stipulanti et recipienti dictum Castrum ditte Tolfe veteris, quod dicti Ludovicus et Petrus fratres tenent et possident, quod quidem Castrum dicti Gaspar et Cechus nominibus predictis vendiderunt prefato Sanctissimo domino nostro pape ementi imperpetuum cum aree et fbrtilitio eiusdem, ac cum omni suo tenimento, omnibus et singulis membris suis, proprietatibus, iurisdictionibus, dniis, actionibus, hominibus, vassallis, fructibus, redditibus et introitibus, usibus et utilitatibus, domibus, palaciis, casalenis, campis, vineis, olivetis, silvis, pratis cultis et incultis, arboribus pomiferis et non pomiferis, aquis, aqueductibus, aquarum decursibus, pantanis, vallibus, pontibus, pascuis et cum omnibus aliis et singulis territoriis, pertinenciis, servitutibus, adherenciis, ac cum omnibus et singulis usibus et utilitatibus intus et extra ad ipsos dnos Ludovicum et Petrum fratres spectantibus et pertinentibus, videlicet ad habendum, tenendum et possidendum, vendendum, donandum, pignorandum, alienandum et quicquid eidem Sanctissimo domino nostro pape et suis successoribus placuerit perpetuo faciendum, ac omne ius et iurisdictionem, merumque et mixtum imperium, ac ipsum Castrum eiusque homines et incolas ac habitatores et quemlibet eorum presentes et futuros regendum, gubernandum, administrandum, punirique et corrigi faciendum, ac in predicto Castro eiusque territorio heredificandum, construendum, erigendum, fabricandum domos, palacia, muros et quicquid ipsi Sanctissimo domino nostro pape placebit. Item dicti Gaspar e Cechus venditores nominibus quibus supra dederunt, cesserunt et transtulerunt omnia iura omnesque actiones reales et personales, utiles et directas tacitas et expressas, civiles, pretorias, ac omne id et quicquid dicti domini Ludovicus et Petrus fratres habent et eis competunt, habereque et competere possunt quomodolibet in futurum, in, de et super Castro, arce, fortalicio eiusque territorio et tenimento, ac iuribus venditis predictis vel aliqua parte eorumdem, nullo iure nullaque actione dictis Ludovico et Petro fratribus remanentibus sive reservatis, posueruntque ipsum Sanctissimum dominum nostrum papam emptorem et successores suos in locum, ius et privilegium dictorum venditorum, ac dictis nominibus constituerut ipsum Smum dnum nrum emptorem nomine quo supra presentem, et acceptantem super predictis ut in rem suam propriam, ita quod exnunc inantea dictus Smus dnus noster papa emptor et successores sui predicti dictis iuribus dictisque actionibus proprio nomine agant, petant, exigant, recipiant et deffendant, eiusque utantur, fruantur et experiantur tamquam utilibus et directis actionibus supradictis. Promiseruntque insuper prefati venditores dictis nominibus eidem Sanctissimo domino nostro pape ementi, et ut supra stipulanti et recipienti permittere ipsum et successores suos imperpetuum pacifice et quiete habere, et tenere ,et possidere Castrum, arcem, fortilicium ac omnia alia bona et iura predicta sic vendita, ac eis et quolibet eorum uti, frui et gaudere, fructusque, redditus, proventus et emolumenta eorundem petere, colligere, recipere et in suos proprios usus convertere, prout eidem Sanctissimo domino nostro pape et eius successoribus placuerit. Insuper prefati venditores nominibus predictis promiserunt, super huiusmodi bonis vel parte eorum ipsi Sanctissimo dno nostro pape emptori, et suis successoribus nullam movere litem, causam vel controversiam, nec moventibus consentire. Praterea prefati Gaspar et Cechus venditores nominibus quibus supra promiserunt etiarn prefato Sanctissimo dno nostro pape ementi ut supra, stipulanti et recipienti, quod Castrum, arx, fortilicia et bona omnia predicta vendita cum iuribus et pertinenciis eorumdem non sunt per eos, aut eorum alterum alicui persone in totum vel in parte vendita, data et donata, cessa, concessa, permutata, pignorata, ypotecata vel obligata, aut quovis alio modo alienata, neque de illo vel parte eorum est factus contractus vel quasi: quod si contrarium aliquo tempore appareret, volunt ipsi venditoris dicti nominibus, quod dicti dni Ludovicus et Petrus fratres sint obligati ipsi domino nostro pape emptori et sancte Romane ecclesie, et Camere apostolice de evictione ut factis propriis, dumtaxat hoc expresse acto, quod non tenerentur de evictione pro iuribus et rationibus, que bone memorie Patriarcha de Vitelleschis vel sui heredes et successores, aut alii quicunque ab eis vel eorum altero causam habentes in predicto Castro, fortalisio et bonis venditis habent et pretendunt. Quam quidem venditionem et omnia et singula supradicta prefati Gaspar et Cechus nominibus predictis fecerunt, et faciunt pro pretio et nomine pretii decem septem milium et trecentorum ducatorum. Quos quidem decem septem mille et trecentos ducatus prefatus Sanctissimus dnus noster papa per societatem de Medicis de Romane Curia promitti faciet, qua promissione per dictam societatem de dicta summa pretii predicti Gaspar et Cechus dictis nominibus possessionem realem, actualem et personalem dictorum Castri, arcis et fortalicis et omnium aliorum bonorum predictorum venditorum liberam et expeditam tradent et assignabunt prefato Sanctissimo domino nostro pape, aut illis, cui vel quibus sua Sanctitas duxerit committendum, sine aliqua dilatione, contradictione et exceptione, et ita promiserunt et promittunt. Et dicti Gaspar et Cechus predictis nominibus promiserunt dare operam cum effectu, quod dicti dni Ludovicus et Petrus fratres pro se suisque filiis, heredibus et successoribus et quibuscunque aliis ab eis vel eorum aliquo causam habentibus, ac etiam dicti Ludovici uxor ratione dotis et aliorum iurium, que habeat seu habere possit super dictis bonis venditis de eiusdem Ludovici consensu, omnes supradicti personaliter seu cum sufficienti procurationis instrumento infra viginti dies proxime sequentes ratificabunt, approbari et confirmari facient cum omnibus et singulis clausulis, cauthelis, renuntiationibus, iuramentis et aliis in similibus contractibus poni et addi solitis et consuetis predictam venditionem et omnia singula in presenti instrumento venditionis contenta. Pro quibus omnibus et singulis sic attendis, complendis et inviolabiliter observandis prefati Gaspar et Cechus nominibus quibus supra omnia et singula eorum et cuiuslibet ipsorum bona mobilia et immobilia presentia et futura, spiritualia et temporalia ubilibet constituita eidem Sanctissimo dno nostro pape presenti, et ut supra stipulanti et recipienti in meliori forma Camere obligarunt et ypotecarunt, ac dictis nominibus renunciarunt omnibus et singulis exceptionibus et privilegiis, quibus mediantibus contra premissa teneri (sic) quomodolibet possent, etiam beneficio legis secunde Codice de restituenda venditione, et beneficio restitutionis in integrum, si ullo unquam tempore prefati Ludovicus et Petrus fratres ex presenti contractu lesionem aliquam paterentur, ac omnibus aliis et singulis exceptionibus, iuribus et deffensionibus utriusque iuris cum promissionibus, submissionibus, renuntiationibus, modis, formis, tenoribus, solennitatibus et clausulis in similibus contractibus de iure vel consuetudine poni et addi solitis et consuetis. Insuper prefati Gaspar et Cechus nominibus predictis promiserunt Sanctissimo domino nostro papeemptori, necnon nobis notariis publicis infrascriptis ut publicis et auctentis personis ibidem presentibus, ac pro ipso Sanctissimo domino nostro papa emptore, ac omnibus aliis et singulis, quorum interest aut interesse poterit quomodolibet infuturum, rite et lagitime stipulantibus et recipientibus, sacrosanctis scripturis corporaliter per eos manu tactis, iuraverunt et quilibet eorum iuravit predicta omnia et singula attendere et inviolabiter observare, et in nullo contrafacere vel venire per se vel alium seu alios in iudicio vel extra, directe vel indirecte, tacite vel expresse quovis quesito colore sub ypotheca et obligatione predictis. De et super quibus omnibus et singulis prefatus Smus dominus noster commisit et mandavit nobis notariis infrascriptis, et dicti Gaspar et Cechus requisiverunt, per nos eis fieri et confeci unum et plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta.
Acta fuerunt hec Roma in palatio apostolico apud Sanctum Petrum in dieta anticamera prefati Santissimi domini nostri pape, Anno, Indictione, die, mense et pontificatu quibus supra, presentibus et assistentibus dictis Rmi dominis Cardinalibus, ac Reverendo in Christo patre domino Petro dei gratia Episcopo Tirasonensi, ac Venerabilibus et providis viris dnis Iohanne Pieti preposito santi Gaugerci . Carneracensis, prefati Sanctissimi domini nostri pape Cubiculario, Petro Cola dela Lauro laico dicti Rmi dni Cardinalis de Ursinis Vicecancellarii, Iohanne de Pari de Sancto Felice, laico dicti domini Antonii Cicivello oratoris etiam cancellario, et Petro Alberti in ecclesia Maioricensi beneficiato, dicti Rmi dni Vicecancellarii familiari, testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatis.
Et me IOHANNE GERONES cleriis Gerundensis diocesis, publico apostolica et imperiali auctoritatibus ac Camera apostolice notano, qui premissis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, agerentur, dicerentur et fierent, una cum Venerabilibus viris dominis Antonio Tridento et Sancte de Victorinis de Turno, Connotariis meis infrascriptis, ac etiam cum prenominatis testibus presens interfui, eaque fieri vidi, audivi et in nota sumpsi, ex qua hoc presens publicum instrumentum per alium, me aliis legitime impedito negotiis, fideliter scriptum inde confeci, et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi et subscripsi, in fidem et testimonium omnium et singulorum predictorum rogatus et requisitus.
Ego ANTONIUS TRIDENTO presbiter Parmensis, Cancellarie apostolice Notarius, de hiis omnibus et singulis una cum antescriptis notariis rogatus etc. ideo me propria manu con signo meo hiis subscripsi.
Et ego SANCTE DE VICTORINIS de Turrio auctoritate apostolica notarius etc.Il documento è ripreso dal MORRA (Tolta, profilo..., op. cit., pp. 65 e seg.) che a sua volta lo aveva ripreso da A. THEINER, Codex diplontaticus..., op. cit., vol. III, pp. 456 e seg.

APPENDICE n. 9Breve con cui Sisto IV accordava sgravi tributari e condonava i debiti agli abitanti di Tolfa Vecchia.
Copia brevis Sixtus P. P. IIII.
Dilecti Filìj salutem, et apostolicam benedictionem. Devotionis vestrae, Sinceritas, fidesque constantia, quam erga nostrum et Sanctae Romanae Ecclesiae statum geritis digne meretur ut vobis reddamur ad statum liberales; vestrorum itaque in hac parte supplicationibus inclinati omnia, et singula statuta vestra, reformationes, ordinationes, nec non privilegia, gratias, concessiones, immunitates, exemptiones, atque Indulta per Romanos Pontifices Praedecessores nostros apostolicos, vel legatos, aut ab eis facultatem habentibus vobis, et illos videlicet, et illa, que iusta et rationabilia sunt; et in praeiudicium ecclesiasticae libertatis non tendunt, tenore praesentium approbamus, et apostolica authoritate confirmamus, prout actenus laudabiliter observata sunt; volentes igitur, uberiori gratia, et favore vos prosegui, ut quo benignius a nobis conspexeritis vos esse tractatos, eo ferventius in solita fide, et sinceritate perseveretis, eximimus, et liberamus vos tenore praesentium ab omni solutione salis seu focatici, quam Camerae Apostolicae, solvere tenemini ad decennium proxime futurum à data praesentium inchoandum, decernentes, ut dicto durante decennio ad nullam solutionem huiusmodi salis, sive focatico cogi, aut compelli possitis; Demum ut à damnis atque incommodis, quae tempore belli passi fuistis vos recreare possitis, et nunquam usque in praesentem occasione huiusmodi salis, sive focatici ipsi Camerae Apostolicae debetis; et etiam ducentus Florenos auri de Camera intra tres annos proxime futuros, videlicet tertiam partem dictorum ducentorum florenorum quolibet anno et quibuscumque alijs solutionibus praedictae Camerae Apostolicae pro tempore debitis vobis remittimus, et liberaliter condonamus, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.
Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XV septembris 1471 Pontificatus nostri anno primo.
Foris Dilectis filijs Universitati, et hominibus castri nostri Tulphae Veteris.Il testo è ripreso da: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 77.

APPENDICE n. 10CCCLXV

Ioanni de Castro pontifex pacta cum Cornetanis et camera apost. de fodendis alumine aliisque mineriis initia confirmat.
Reg. Tom. XV. fol. 72.
PIUS EPISCOPUS etc. Dilecto filio lohanni Pauli de Castro familiari nostro, salutem etc.. Grata familiaritatis obsequia, que nobis hactenus impedisti et adhuc sollicitis studiis impendere non desistis, necnon fidei constantis integritas eximeque devotionis affectus, quibus erga nos et apostolicam sedem clarere dinosceris, merito nos inducunt, ut te paterno confoventes affectu votis tuis, quantum cum deo possumus, favorabiliter annuamus. Nuper siquidem pro parte tua nobis exposito, quod tu nonnulla pacta, conventiones et capitula tam cum Commune Civitatis nostre Corneti, quam cum gentibus Camere apostolica de et super alumine, aliisque mineriis et metallis diversis et sculptis seu non sculptis, que pro tempore in dictis conventionibus contento tam lapides pro dicto alumine, quam etiam metalla alia auctoritate propria, alicuius licentia vel consensu minime requisitis, accipere possis tam in territorio Cornetano, quam aliis territoriis nobis et Romane ecclesie mediate vel immediate subiectis, et in quibuscumque proprietatibus ecclesiarum, ac etiam ligna pro predictis construendis, que libere possis accipere etiam absque aliqua solutione, de locis dumtaxat ex proprietate pertinentibus ad ditta Cameram nostram, per te tuosque heredes et socios, quos ad id deputare volueris et comprehensos etiam perpetuis temporibus in dictis conventionibus et pactis reperiendis, componendis et conficiendis, prout fecisti et composuisti in instrumentis tam per ipsam Communitatem Corneti, quam etiam gentes Camere predicte tecum superinde confectis et in dicta Camera nostra registratis plenius continetur: ac pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum, ut ipsa pacta conventiones ac capitula per te petita et in dictis instrumentis contenta confirmare et approbare dignaremur, et quod de dicto alumine confecto, cum contrahetur, solvantur dumtaxat dicte nostre Camere floreni duo de Camera pro unoquoque miliare ponderis eiusdem aluminis, et de ceteris proventibus ex dictis aliis metallis solvantur dumtaxat floreni quindecim auri de Camera de singulis florenis centum de Camera, quos perceperitis ex ipsis metallis defalcatis tantummodo expensis occurrentibus in constructionibus et extructionibus corumdem et non ultra, pro omni iure et pertinentia spectante ad dictam nostram Cameram et sanctam Romanam ecclesiam, in utili vero spectante ad dicta nostram Communitatem Corneti, prout ipsi tecum statuerunt, medietas expendatur in fabrica et reparatione murorum dicte nostre Civitatis Corneti, et alia medietas in maritandis mulieribus Cornetatis, et una de Castro per te tuosque illis nominatarum perpetuis futuris temporibus. Nos igitur instrumenta predicta ac in eis contenta pacta, conventiones et capitula per te petita in prefata Camera inspici et examinari fecimus diligenter, et quia ea repperimus nobis et ipsi Camere, ac etim locis, ubi talia per te repperirentur, et tibi utilia esse posse et nulli alicui nociva vel dannosa, tuis in hac arte supplicatinibus inclinati pacta, convenctiones et capitula huiusmodi, nec non omnia et singula tam in dictis instrumentis contenta, quam in Camera antedicta descripta rata habentes et grata, illa auctoritate apostolica ex certa scientia tenore presentium confirmamus et approbamus, ac presentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem; et nichilominus universis et singulis Communitatibus, terris et locis nobis et Romane ecclesie mediate vel immediate subiectis, et officialibus eorundem districte precipimus et mandamus, quatenus te in premissis nullatenus turbent, molestent seu inquietent, quin ymo faveant realiter et assistant, alioquin penis arbitrio ipsius nostre Camere infligendis eos volumus subciacere. Non obstantibus costitutionibus et ordinatinibus apostolicis et aliís in contrarium facientibus quibuscumque. Nulli ergo etc. nostrorum confirmationis, approbationis, communitionis, suppletionis, precepti, mandati et voluntatis infringere etc. Si quis autem etc. Datimi Tibur Anno etc. MCCCCLXI. X Kal. Septembris, Pontificatus nostri anno tertio.Documento ripreso da: A.THEINER, Codex Diplomaticus Dominiis Temporalis Sanctae Sedis, Vol II, 1862, p. 429.

APPENDICE n. 11CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESERCIZIO DELLE ALLUMIERE DI TOLFA
(1465)
(Depositeria generale della Crociata, 1464-1475, cc. 25A-27B)
Capitula aluminisl

1. Primo, decte parte foron d'achordo che lla presente locazione et conducta dura anni nove, a dì primo de novembre proximo che viene, che finisce la loro conducta di tre anni che loro l'hanno tenuta, e così a fenire como segue.
2. Item, che dicti messer Ioanni, misser Bartolomeo, Karlo conductori e loro compagni, factori, ministri che per loro seranno deputati a fare fabricare e condure dicto alume, siano tenuti a fabricarlo bene, sufficiente e mercantile fidelmente a tutto luoro spese de case, edificii, habitationi, caldara, vase, ferramenta, instrumenti, opere e operaii et de qualunque altra cosa oportuna a fabricare dicto alume. E la Camera ap.ca solamente sia tenuta consignari alli preditti bosco a dicta fabrica vicino, onde possino tagliari et havere legna che bisogna per dicta fabrica et loro uso senza alcuno costo. Et simile la vena overo petra de dicta allume e acqua di fonte e rivi correnti vicini a dicta fabrica per loro bisogno de dicta fabrica e per loro uso senza costo alcuno.
3. Item, che dicti mess. Giohane, mess. Bartholomeo e mess. Carlo siano tenuti e obligati fare ogne anno e dare a dicta Camera trentamillia cantari de alumi et non più, salvo se dicta Camera non volesse più perfino in vintuno migliaro che sieno tenuti e obligati per caduno anno fare e dare quella quantità piacese più a dicta Camera fino como è detto in vintuno migliaro de cantari, e in tal caso la Camera sia tenuta quattro mesi inante significare a dicti conductori o qual sia di loro di quella quantità che vorrà più che migliara de cantari, inteso che decti tre conductori, ciascuno per uno tercio, sia obligato adimpire quanto in questo e tutti altri capituli e conventione se fanno con la Camera in questa conducta. E nondimeno che l'uno per l'altro, cioè miss. Bartholomeo e Carolo, sieno in solido alla dicta Camera obligati ad observare et prosequire quanto in essi capituli si contiene per li dui tersi et miss. Iohanni per l'altro tercio.
4. Item, fuorono d'acordo dicte parte che dicte (sic) conductori e loro compagni debbiano havere de la Camera o suo officiale che per essa pagherà tre quarti de ducato d'oro di Camera e non più per ogne cantaro de allume che consignaranno e faranno consignare a dicta Camera, si vorrà pagare de dinari contanti, o del proprio allume assegnato secondo lo precio del dicto allume se venderà a grosso et in contanti, che non possono dicti conductori lo allume a lloro consignato finire in terra si non quella (sic) condicioni et modi che la Camera concedesse ad altri mercatanti di poter condure e vendere per terra, ma per mare possano trare e finire como li sarà di piacere. Et più furono d'acordo decte parte che quando l'officiale della Camera deputato non satisfacesse a dicte maestri conductori e loro compagni e ministri della dicta convenuta merce e precio dello allume facto e consignato, che sia lecito a loro, fra uno mese poi che l'aranno notificato e chiesto licentia a la Camera o presidenti generali che se deputeranno per la Sede apostolica ad amninistratione de dicto allume, se ben non obtenessero licentia, di loro propria autorità pigliare tanto dello allume facto discretamente secondo la sorte et non ad elegerlo che sia a compimento de loro satisfactione sicondo li pregii che de dicto allume correranno, et che per alcuna vendicione o conventione che per dicta Camera si facesse non se intenda per modo alcuno preiudicare a decti conductori che non possino in tal caso de loro propria auctorità pigliare de dicto allume et esso vendere e fenire nel modo et forma decti di sopra per satisfactione e pagamento di loro mercede e precio della qualità dello allume, che loro haranno consignato o facto dopo el mese sopradicto.

1) Precedono le formule notarili; il contratto fu stipulato il 20 marzo 1465. Cfr. ZIPPEL `L'allume di Tolfa... ", pagg. 438 e seg.

5. Item, foreno d'acordo che la Camera debbia tenere continuamente uno officiale che veda et intenda le ragioni e cunti de dicta Camera de dicto allume, et ogne mese sia tenuto recevere quanto allume li sarà consignato e tenere chiaro conto e fare pagamento nel modo decto di sopra.
6. Item, che durante el tempo de dicta locatione et conducta non sia alcuna altra persona , de che stato o conditione se sia, che presumma o ardisca fare o fabricare alcuna quantità de allume ne' dicti tenimenti o in qualunque altri lochi de sacta Ecclesia, de pagare dece ducati per ciascun cantaro de allume, nove de applicare alla Camera ad pena, e uno a deti conductori, e che la Camera sia tenuta far fare reale e debita executione.
7. Item, che non sia alcuna (sic) de che stato o conditione se sia, foro (sic) de dicti conductori o loro compagni, ministri, factori, e lavorante, che ardisca o presuma, come di sopra è dicto, fare o far fare alcuna quantità de allumi in terra de sancta Ecclesia quantunque minima quantità, né in dicto allume commettere alcuna frode, a pena de esser stopato e bollato et hancora a pena de uno ducato per libra se fraudasse, a perdicione de tutte bestie animali e bene se trovassero in acto de dicte fraude, della qual pena lo tercio sia della Camera apostolica, lo tercio dello accusadore e siali tenuto secreto, e l'altro tercio dell'officiali che ne farrà la executione.
8. Item, che la Camera apostolica et quattro officiali de sancta Chiesa sia tenuto e obligato aiutare et favorire dicte conductore et loro compagni, ministri, factori e lavoratori in ogne et ciascuna cosa che sia a preservatione e augumento de dicta minera e fabrica de allume et de concedere processi, sententia, excommunicationi et fari sequestri, aresti, capture, e altra reale e personale executione oportune, et che da dicti conductori e soi seranno rechesti contra chi fraudasse o commettesse alcuno dolo in decto allume o facesse altra cosa non licita in facto de dicto allume overo pietre de dicta vena o miniera de allume. E similmente de concedere a dicta fabrica ordinationi et statuto opportuni per la salvezza de dicta minera et fabrica, si come si usa e costuma fare circa i fati del sale et secondo che da dicti conductori per tempo seranno requisiti.
9. Item, si caso fosse che l'officiale deputato de la Camera fosse negligente per qualunque altra ragione non levasse lo allume facto mesi per mesi, come è dicto doverse fare, che sia licito a ditti conductori fare condurre lo allume facto a Corneto o in Civitavecchia per più sicurtà della Camera. In tal caso sia tenuta pagare vectori e quello costarà a portare e ogne altra spesa, et ancora in tal caso dicto allume sia a rischio e manchamento de ditta Camera.
10. Item, che la Camera sia tenuta mantenere in pace li luochi dove dicti allumi si faranno, tutto lo tempo che dura dicta locatione e conducta , da tutti guerre, insulti, ladri, malamdrini et turbatori de pace, aciochè dicti conductori et loro compagni, ministri, factori, e lavoranti possino sicuramente stare e dicto allume lavorare e fabricare senza alcuno sospecto.
11. Item, che dicti conductori et loro compagni, ministri, fattori et laoratori habbino salvoconducto de potere venire, stare, pernottare per tutti lochi et terre di sancta Chiesa senza iniura, danno, lesione, offesa o impedimento alcuno reale o personale, non obstante alcune guerre o represaglie generali o particolari o malefici excessi e delicte commisse fuor di terra di sancta Chiesa, excepto ribelli banditi et condennati di dicta terra de sancta Chiesa, et non obstanti anchora debiti comuni e particolari fatti e contratti fuor di terra de sancta Chiesa con Comunità e altra particulare persona, che non sian subditi a sancta Romana Chiesa (sic).
12. Item, che predicti conductori, compagni, ministri, factori et lavorante non siano tenuti pagari alcuno datio, gabella, passaggio o altra exactione de instrumenta, ferramenta o altre cose che conducessero necessarie o oportune alla fabricha de dicti allumi et similmente per le victevaglie oportune per loro uso e de li Homini de dicte lumere.
13. Itero, che si alcune questioni o differentie civili nascessero fra alcuni di nui, nostri fatturi et lavoranti predicti, di loro carti e ragioni e altre cose concernenti e dependenti dallo esercizio de la dicta fabrica, dicti conductori debbiano essere e siano solo iudici e terminaturi de dicte questione e differentie et non possino essere tracti in altro iudicio e a loro sententia degano stare, remette (sic) ogni appellatione; et si fra dicti conductori o alcuni di loro nascesse differentia con qualunque di loro ministri, factori, lavoranti o altre persona sopra loro mercede o qualunque altra cosa, che l'officiale de Nostro Signore deputato li habbia a conoscere e extraiudicialmente e summarie decidere tutte tale differentie, delle quale sententie non si possa per alcuna parte appellare né trare nanzi ad altro iudicio, salvo alla Camera apostolica.
14. Item, che in fine de dicti nove anni che finirà ditta conducta la Camera sia tenuta pigliare et comparare da dicti conductori tutti instrumenta, case, hedificia e massaricie che si trovaranno della fabrica de dicto alume, per quella stima e precio che iudicharanno dui stimatori ellecti uno per ciascuna parte, e in quella Hora siano satisfacti de dicto precio in denari o in allume, si como di sopra s'è dicto: inteso di quelle instrumenta, case, hedificii e massaricie che se trovaranno essere state facte utilmente e oportune, havendo al presente per approvati li lochi de dicti edificii.
15. Item, fo di pacto fra dicte parte che dicte (sic) conductori per loro uso e di loro compagni, ministri, factori, lavoranti e ogn'altra loro famiglia possino levare della salara di Cometo ogne anno fra tutti loro per fino alla quantità de vintequattro moggia per quello pregio l'hanno i Cornetani e non più, e simile a quella mesura; e similmente possino havere e pigliare paglia et feno quanto a lloro senza costo alcuno, pure che sia senza preiudicio de comunità o de altra privata persona, così nello territorio della Tolfa nova, come de li altri luochi vicini a loro più comodi.
16. Item, che durante la dicta conducta sia licito a dicti conductori e per infimo a quattro famigli per uno potere portare arme offendibile e defendibile per ogni luochi, senza incorrere pena alcuna.
17. Item, si caso fosse che in fine de decta conducta remanesse alcuna quantità de petra cotta per fare allume, che sia licito e possano afre ditti conductori allume de dicta petra non passando la quantità de vinteuno migliara de cantari. Et così la Camera sia obligata a farglie el pagamento, quando el dicto allume serrà venduto.
18. Item, per potere hvere con tempo delle legne sufficiente (sic) alla fabrica de dicto allume foro d'acordo che dicti conductori siano tenuti et obligati di seminare o piantare ogni anno quella quantità de busco pressi (sic) dicti luochi de dicta minera de allume, che parerà e piacerà allo officiale della Sede apostolica per lo tempo deputato in dicto luocho, et che la Camera apostolica sia obligata pagare la mità de ogne spesa che se farà in dicto seminare et piantare de dicti boschi.
19. Item, forono d'acordo dicte parte che dicti conductori possino tenere e pascuare nei tenimenti circostanti a detta fabrica de allume continuamente, a loro volontà e piacimento, perfino in novanta vacche, centovinte buovi aratori e altratante bufale, seicento castrati e millecinquecento pecore fra tutti loro, senza contradicione, licentia o impedimento alcuno, e senza costo alcuno de dohane o d'altro gravamento; intendendo ciascuno delli conductori per la tercia parte al beneficio de quello capitulo, et non excedendo el numero del bestiame suprascripto, possino variare da bestiame a bestiame secundo l'ordine della dohana del bestiame grosso al minuto.
20. Item, forono d'acordo che dicti conducturi possino far lavorare, seminare nel tenimento della Tolfa nova ne' lochi che non faccino preiudicio alla dohana del bestiame per insino alla quantità de sexanta moggie fra grano, orzo, altra biada, senza costo o resposta alcuna e senza contradictione e impedimento, quali luochi li deghono essere assignata (sic) dal dohanero delle pecore che per lo tempo serrà deputato.
21. Item, forono d'accordo che a dicti conducturi sia licito e possino ciascuno de loro construere e edificare in Civitavecchia una casa in quella parte e luocho che non sia preiudicio de alcuna privata persona, e che per l'officiale della Camera a cciò deputato li serà monstrato e desegnato, senza pena o altra contradicione e senza pagamento de terratico o altro censo (1)
1) Seguono le consuete formule notarili e il giuramento delle parti contraenti. Giovanni di Castro aggiunge una protesta scritta, che accettando il contratto non intendeva egli "preiudicare alli ragione per me e mei da Dio e dalla ragione acquistate con la sacra Camera apostolica né l'utile che s'è facto di questo allume, della manifactura o spesa in su"

APPENDICE n. 12CA PI TO LI
Sopra l'Appalto delle Lumiere.
In prima la Santità di Nostro Signore & la fua Reverenda Camera Apostolica loca, affitta arrenda, da in appalto alli Magnifici Signori Bernardo Oliato, & Gio. Francefco Ridolfi per loro, & loro eredi & fucceffori le Al lumiere folite de la Tolfa per anni dodici profsimi da dovere incominciare dal di primo Agosto profsimo 1578. il qual giorno finisce & termina l’appalto del Magnifico Tobia Pallauicino per douere continuare come fegue , dando loro facoltà di potere in effe Allumiere fabricare Cantara quattro cento trenta dui mila Allumi in tutto il tempo di detti dodici anni a ragione di Cantava trenta fei mila per anno di libre cento cinquanta il Cantaro di pefo grolTo, che forno del fottile libra céto cinquanta feí,con patto che tornando. loro coni modo il differire s fabricare, onero fabricare piu quantità iu vn'anno, che nell'altro, durante il tempo di detti anni dodici lo pofsino fare quando, & come piu lor piacerà , purche non lauorino in tempo alcuno con pia di tre calciare per volta. La qual fomma di Cantara milia 432 D’'Allumi, & di pii la tratta di Rabbia quattro milia, & di moggia Trecento di grano folite darti per la fabrica, da poterfi eftraere ogni anno durante detto tempo come di forno fi dirà alCapitolo :8. 1a prefata Santità & Reuerenda Camera da , vende, & concede alli fopradetti Signori Bernardo , & Gio. Francefco Appaltatori nel modo, & forma, con li patti Capitoli, & conuen rioni, che faranno diflinti e dechiarati nel prefente Infàrumento per prezzo in tutto di feudi trecento trentacinque milia cinquecento venti di moneta di giulij diece per feudo da pagarli in detti dodici anni ogn'anno fcudi vintifette mila nouecento feffanra fimili conforme la. Tauola che darà effa Reuerenda Camera . Dichiarando che oltre la detta fomma di fcudi 2796o. per ciafcun' anno non frano obligati a pagare cola alcuna a conto lor proprio , etiam per il governo di Civita Vecchia , ne Salnitro per la Rocca , ne qual fi voglia altra cofa Item la Santità di N. S. & fua Reuerenda Camera ex nunc,prout ex tane, & e con trà da & concede piena licenza & libera facoltà alli preferiti Appaltatori di pigliare la poflefsionc di tutte l'Allumiere prefente della Tolfa, tutti edifitij & luoghi nuovi , & vecchi , cot de Cafl:ri, & bora dell'Illuflrifsimo, & Ecceilentifsimo Signor l:acomo Boncompagno come di Martheo & altri che haueffero hauuto,ò haueffero cauta da loro & di qualfiuoglia altre perfone, & promette fua Santità & Camera prefata mantenerli in detta pofíefsione come di fopra pacifica & fenza moleftia alcuna', ò controuerfia di Cafri, ò di Mattheo, di Signori Chierici, & d'ogni altra pedona fecondo è detto, & che altri che loro non iabricheranno Allumi, & delle Allumiere, & feguendo alcune moleflie, ó impedi
A menti

APPENDICE n. 13MURATORI
ANTIQUITAT. MEDII AEVI
Pacta foederis inter Pisanos & Cornietanos,
Anno 1174.
IN nomine Sancte et individue Trinitatis. Amen. Nos Pisanorum Consules Juramus ad Sancta Dei Evangelista vobis Cornietanorum Consulibus et Cornietanis omnibus, firmam pacem tenere, nec vobis, nec veltri districtus hominibus offendemus, nec offendere faciemus neque consentiemus in personis vel havere, sanis vel naufragis, in terra vel aqua. Et si aliqua persona Cornietanis offendere voluerint, si protuerimus, sine fraude remanere faciemus, ut offensinem possit evitare, et in renuntiatione fraudem non committemus. Et si offènsio aliqua a Pisanis in Cornietanos facta fuerit, infra quadraginta dies ex quo ab eorum Consulibus vel eorum certis literis Communi eorum sigillatis fuerimus inquisiti, rationem inde fieri faciemus secundum rationem nostrae Civitatis. Decretum non faciemus nec costrictum alicui homini, Cornietum iri volenti, excepto de vena ferri. Et nullam aliam dationem vel diricturam eis tollemus, nisi que modo tolli solita est. Et si nostre Galee vel homines nostri, invenerit navigia Cornietanorum Januam euntia, et eos jurare fecerint, Pisas cum carico venire, et Januam iverint sine impedimento, liceat nobis Pisanis facere vindictam de eorum havere ad nostram voluntatem, et proptere pax non rumpatur. Et a tribus annis retro faciemus rationem Cornietanis de d'impnis datis a Pisanis in Cornietanos. Et si reclamatio facta fuerit a Consulibus Cornietanis pro Communi contra Consules Pisanos, pro Communi nullam exceptionem vel defensionem objiciemus, quo tempore. Guerre illud damnum datum sit. Si verò reclamatio fatta fuerit a privata persona contra privatam, omni exceptione, qua potest, utatur. Hec pax sit duratura ab hodie usque in decem annos. Et facemus jurare omnes Socios nostro,, prefata omnia firma tenere et observare. Et in brevi sequentium Consulum, vel Rectoris, aut Dominatoris, vel Potestatis mittere faciemus prefata omnia usque ad predictum terminum, firma tenere et observare. Et unum hominem ad vocem in communi Parlamento super animam Populi jurare .faciemus, predicta omnia firma tenere et observare. Salva fidelitate Domini Imperatoris. Hoc intellectu, ut si aliqua persona voluerit offendere aliquam Cornietanum in persona vel havere in fortia nostra vel districtu, et hoc persenserimus, vel cognoverimus, bona fide strudebimus impedire, et sine fraude cognitum ei faciemus, ut exeat et libere possit exire de fortia nostra cum persona et havere. Et si spravenerit, quod eum sapere velia in persona vel havere, donec extra fortiam nostram sine impedimento fuerit, et propterea pax non rurnpatur. Addimus, ut huic sacramento communi concordia addi possit et minui. Et faciemus jurare omnes Socios nostros praedicta omnia firma tenere infra octo dies, ex quo a Misso Cornietanorum Consulum inde fuerimus inquisiti, et unum hominem ad vocem super animam Populi in communi Parlamento infra eumdem terminum Jurare faciemus. Si una pars alteri evicerit, compensabitur in eo quod alteri evictum fuerit, quoad concurrant summe. Et quod plus fuerit, aut restituetur de Communi, aut concedemus recolligere denarios quatuor per modum Cornietanum, et quod super ordinem morabitur, jurabit quod illad, quod statura est, recolligere et non plus: et postquam ordo fuerit completus, amplius de eo ordine non recolliget. Juraverunt Consules Pisani, Henrigus Frederigi, Giraldus, Gerardus Curtisveteris, Rubertus Vernagallus, Pisis in Ecclesia Sancti Petri in Palude. In presentia Ildebrandi de Costantino, et S. nctuli, et Uguccionis de Rasca, et Marzucchi Gajetani, et Pannis, et Porri, et aliorum multorum, Anno Dominice Incarnationis Millesimo Centesimo Septuagesino Quarto, ipsodie Kalendas Septembris, Indictione Sexta. Postea Guittonus Vicecomes, et Gajetanus filius Burgundii, Pisanorum Consules similiter juraverunt, predicta omnia firma tenere et observare. Deinde unus homo super animam Populi dantis ei parabolam in publico Parlamento jurabit ad Sancta Dei Evangelia, ipsum Populum omnia suprascripta firma tenere et observare.Quibus verò pactis societetern inierint Anno MCCLVII.
Veneti ac Pisani, quum Populo utrique bellum adversus Genuenses esset (de quo legendi Genuensium Annales ad Annum MCCLVIII. Toma VI. Rer. Italicarum) quae sequuntur Acta, edisserent.

APPENDICE n. 141308 settembre 1 incl. VI, Corneto.Biagio, giudice e vicario del comune di Corneto, e il consiglio generale e speciale dei rettori delle arti e società, adunati nel palazzo comunale, presente anche il podestà Francesco de Alviano, istituiscono maestro Pietro di Salvo, notaio da Corneto, sindaco procuratore e nunzio speciale del Comune perché riacquisti da Giannino del fu Greco da Cesena, procuratore dei nobili signori di Venezia Pietro Zeno della parrocchia S. Giovanni Crisostomo, Filippo Cornaro della parrocchia S. Felice, Giannino Esuperanzio della parrocchia SS. Apostoli, Giannino di Vitale già della parrocchia S. Maria, poi di S. Ermagora, e di altri loro socii, come da istrumento di istituzione del notaio Filippo domini Prand(is) Igicci, tutti i diritti che i suddetti nobili godono sulle gabelle del sale e della vena di ferro di Corneto per l'acquisto fattone da Ottolino Rosso da Venezia, a nome anche di Pietro e Andrea Zeno, Filippo Cornaro, Francesco Della Scala e di altri suoi socii e signori di Venezia da Francuccio Cinelli, sindaco del comune di Corneto, come da istrumento di vendita del notaio Banifacio di Silvestro Finaguerre da Viterbo, e perché prometta a detto Giannino che il Comune pagherà per tale acquisto 500 lire di denari paparini, da consegnarsi a Pietro Zeno ed ai suoi socii, in Venezia, entro la scadenza di un mese.
In Corneto, nel palazzo del Comune, alla presenza di Ranieri di Ruggero, maestro Paolo di Tommaso, Rollando di Paolo e Cocius, testi.
Rogito di Gregorio del fu Converso, giudice della diocesi di Magliano Sabino, alme Urb. ill. d. pref. auct. not.Il documento è contenuto nella "Margarita Cornetana" Regesto dei Documenti, a cura di P. SUPINO, miscellanea della S.R.S.P., Roma 1969, p. 285, doc. 371. Di questo atto si conservano due copie in: Cod. Vat. 7144, ff. 53-54; Cod. Vat. 7931, ff. 164- 165v.

BIBLIOGRAFIA
AGRICOLA G., De re metallica, Basilea 1556.
ANTONELLI M., Una ribellione contro il vicario del Patrimonio Bernardo de Coucy (1315-1317), in A.S.R.S.P. ) (1897), pp. 177-215.
ANTONELLI M., Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, dalla traslazione della sede alla restaurazione dell'Albornoz, in A.S.R.S.P. XXV (1902), pp. 355-395; XXVI (1903), pp. 294-341; XXVII (1904), pp. 109-146, 313-349.
ANTONELLI M., La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo avignonese, in A.S.R.S.P. XXX (1907), pp. 269-332; XXXI (1908), pp. 121-168, pp. 315-355.
ANTONELLI M., Il Patrimonio nei primi anni dello scisma, in A.S.R.S.P. LXI (1938), pp. 167-190.
APOLLONI GHETTI F.M., In tema di allume di Roma: alcuni testi e qualche nota marginale, in Strenna dei Romanisti, 26, Roma 1975.
BARBIERI G., Industria e politica mineraria nello Stato Pontificio dal `400 al `600, Roma 1940.
BATTELLI G. (a cura di), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII-XIV, "Latium ", città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946.
BELON DU MANS, Les observations de plusieurs singularitez et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, .Iudée, Egypte, Arabie et auters pays étranges, Parigi ed. del 1588.
BERARDOZZI A., COLA G., Carcari, un territorio a vocazione estrattiva, in Bollettino della S.T.A.S., n. 26, Tarquinia 1998.
BERARDOZZI A., COLA G., GALIMBERTI M., Lo sfruttamento degli altri minerali e metalli, Tolfa 1998.
BERNETTI G. (a cura di), I Commentari di Enea Silvio Piccolomini, Longanesi & c., Milano 1981.
BIANCHI F., Storia dei tolfetani (dalle origini alla fine alla fine dello stato pontificio), Comune di Tolfa, Tolfa 1984
BIRINGUCCIO V., Li dieci libri della pirotechnica, Venezia 1540.
BOCCONE P., Museo di fisica e di esperienze, Venezia 1697.
BONCOMPAGNI LODOVISI U., Roma nel Rinascimento, Albano Laziale 1938.
BREISLAK S., Saggio di osservazioni mineralogiche sulla Tolfa , Roma 1786.
BRUNORI E., Quando la Lumiera era alla Bianca, in Notiziario VII
dell'Associazione Archeologica A. Klitsche. Allumiere 1985.
BRUNORI E., Ferraria. Un antico, borgo minerario e la sua Chiesa, in Mostra archeologica per il quarantennale della nascita dell'Ass. "Adolfo Klitsche de La Grange" (1954-1994), Allumiere 1994.
BUSSI F., Istoria della città di Viterbo, Roma 1742.
CALISSE C., I Prefetti di Vico, in A.S.R.S.P. X (1887), pp. 1-136, 353-594. CALISSE C., Storia di Civitavecchia, Arnoldo Forni editore, Firenze 1936. CARDUCCI F., Le vicende della Tolfa dalla scoperta dell'allume (1461) alla concessione degli statuti di Clemente VII (1530), in "Studi Tulpharum", I, 1997.
CIAMPI L(a cura di), Cronache e statuti della città di Viterbo, in Documenti di Storia Italiana, Firenze 1872.
COLA G., I Monti della Tolfa nella storia, la Tolfaccia e Forum Clodii, vol. 1, Tolfa 1984.
COLA G., I Monti della Tolfa nella storia, itinerari storici, vol. 2, Pro-Loco Tolfa 1985.
COLA G., La prima allumiera,in Archeologia, mensile dei G.A. d'Italia, Anno XXIV n. 12, dicembre 1985.
COLA G., Lo sfruttamento delle risorse minerarie dei Monti della Tolfa, in La Goccia, n. 10, 1988.
CUGNONI G., Agostino Chigi il magnifico, in A.S.R.S.P II (1879), pp. 37-83, pp209-226; III (1880), pp. 213-232, 291-305, 422-448; IV (1881), pp. 56-75, pp. 195-216.
DANTE F., Agostino Chigi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 24, Roma 1990.
DASTI L., Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto, II edizione, 1910.
DE MARCHI C., I prodotti minerali della provincia di Roma, in Annali di Statistica, vol. 2, serie 3, Roma 1882.
DE SANTIS M., La pastorizia e l'alimentazione di Roma, Roma 1911.
DELUMEAU J., L 'allume di Roma XV-XIX secolo, Roma 1990.
DENTI V., Un antico prodotto minerario italiano della Tolfa , in La miniera italiana, anno VIII, n. 9, 1923.
EGIDI P., Le croniche di Viterbo scritte da frate Francesco d'Andrea, in A.S.R.S.P. XXIV (1901), pp. 197-252, 299-371.
FIUMI E., L 'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra(1 472), Firenze 1948. FOUGEROUX DE BONDAROY, Mémoires de Mathématiques et de ' Physique tirés des registres de l 'Académie royal des sciences; Mémories sur les aluniéres de la Tolfa (anno 1766).
FRANCHINI V., Note sull'attivita finanziaria di A. Chigi nel Cinquecento, in studi in onore di G. Luzzato, II, Milano 1950.
FRANGIPANI A., Storia dell'antichissima città di Civitavecchia, Roma 1761.
GASPARONI F., Arti e lettere, vol. 1, Tipografia Menicanti, Roma 1863.
GNOLI D., Il banco di Agostino Chigi, in Archivio Storico dell'Arte 1, (1888).
GOTTLOB A., Aus der Camera Apostolica des XV Jarhunderts, Innsbruck 1889.
GREGOROVIUS F., Storia di Roma nel Medioevo, a cura di Vittoria Calvini e Pia
Micchia, Newton C. Editore, Roma 1972.
GUERRI F., Il Registro Cleri Cornetani e il suo contenuto storico, Tarquinia 1968.
GUGLIFLMOTTI A., Storia della marina pontificia, Roma 1866.
KLITSCHE DE LA GRANGE A., Breve memoria sulla coltivazione mineralogica delle allumiere romane, Civitavecchia 1875.
KLITSCHE DE LA GRANGE A., Memorie sulle miniere di ferro della Tolfa, 1882.
KLITSCHE DE LA GRANGE D., Allumiere delle Sante Crociate, Civitavecchia 1958.
LABAT J.B., Voyages en Espaigne et en Italie, ed. del 1730-31.
LITTA P., Famiglie celebri italiane, Milano 1829, in microfilm presso la Biblioteca Nazionale di Roma.
LOTTI B., I giacimenti metalliferi della Tolfa (Roma), in Rassegna mineraria, Torino 1900.
MANEN'I'E C., Historie, Venezia 1566.
MARCHETTI G. FERRANTE G., Agostino Chigi il Magnifico, dal volume "Rievocazione del Rinascimento", Bari 1924.
MERTEL T., Cenni Istorici sulle Miniere delle allumiere, Civitavecchia 1855.
MIGNANTI F.M., Santuari della regione di Tolfa, a cura di O. Morra, Cremonese libraio editore, Roma 1936.
MONACO E., Studio sulle miniere di ferro della Tolfa, Roma 1917.
MONTENOVESI O., Agostino Chigi banchiere e appaltatore della Tolfa, in A.S.R.S.P. LX (1937), pp. 107-147.
MONTENOVESI O., L 'archiospedale di S. Spirito in Roma: saggio di documentazione, in A.S.R.S.P. LXII (1939), pp. 177-229.
MORONI G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. XIII, 1840-1862. MORRA O., Studi storici su Tolfa, ristanpa anastatica, Civitavecchia 1996. MORRA O., Tolfa, profilo storico e guida illustrativa, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Tolfa 1979.
NICCOLO DELLA TUCCIA, Chronache di Viterbo, in Documenti di Storia italiana, t. V, Firenze 1872.
PASTOR L., Storia dei papi, Roma 1942.
PECCHIAI P., Roma nel Cinquecento, Bologna 1948.
PIO II, Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contingerunt, a cura di G. Gobelinus, F. Bandini Piccolomini, Roma 1584.
POLIDORI M., Croniche di Corneto, a cura di R. Moschetti, Tarquinia 1977.
POMPEI A., I giacimenti minerari della Tolfa, in Relazione sul servizio minerario
nell'anno 1931 (Ministero delle corporazioni), Istituto Poligrafico dello Stato,
Roma 1933.
PONZI G. , Delle miniere di. ferro, Roma 1846.
PONZI G., Relazione del prof. Ponzi sul minerale del ferro di Tolfa, Roma 1846. PONZI G., La Tuscia romana e la Tolfa, in Mem. Reale Accademia dei Lincei (classe di scienze fisiche, matematiche e naturali), Roma 1876-77.
RINALDI R., Itinerari storici ambientali nel distretto minerario di Allumiere, Allumiere 1985.
RINALDI R., Le Lumiere, storia di Allumiere dalle origini al 1826, vol. 1, Allumiere 1995.
SANSOVINO M.F., Origini e fatti delle famiglie illustri d'Italia, Venezia 1670. - SIGNORELLI G., Viterbo nella storia della chiesa, Viterbo 1907.
SILVESTRELLI G., città, castelli e terre della regione romana, Bonsignore editore, Roma 1993.
SORA V., I conti dell'Anguillara dalla loro origine al 1465, in A.S.R.S.P. XXIX (1906), pp. 397-442; XXX (1907), pp. 53-118.
SUPINO P., La "Margarita Cornetana ". Regesto dei documenti, Miscellanea della S.R.S.P., 21, Roma 1969.
TESTI G., Le antiche miniere d'allume e l'arte tintoria in Italia, Casa editrice Leonardo Da Vinci, Roma 1931.
THEINER A., Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Roma 1861-1863. TITTONI T., La regione trachitica dell 'agro sabatino e cerite, Roma 1885. TOMASSETTI G., Del sale e del focatico del comune di Roma nel Medioevo, in A.S.R.S.P. XX (1897), pp. 85-97.
TOMASSETTI G., La campagna romana antica, medioevale e moderna, a cura di Luisa Chiumenti.e Fernando Bilancia, Banco di Roma 1980.
TOSI W. (a cura di), Agostino Chigi, in Associazione banchieri italiani, Roma 1970.
TOTARO L. (a cura di), I commentari. Enea Silvio Piccolomini, papa Pio Il, Adelphi, Milano 1984.
TRON F., I Monti della Tolfa nel Medioevo, Roma 1982.
VESCOVALI A., Sui minerali di ferro nello Stato Pontificio e sui vantaggi delle sue lavorazioni, Roma 1858.
ZEZZOS R., Agostino Chigi, senese, banchiere e mercante di Roma, Riv. Roma Economia Anno XVIII n.6, 1985.
ZIFFERERO A., Miniere e metallurgia estrattiva in Etruria meridionale: per una critica di alcuni dati archeologici e minerari, Cassino 1994.
ZIFFERERO A., Problemi di archeologia mineraria nel Lazio: il caso dei Monti della Tolfa, in Archeologia medievale, 23, 1996.
ZIPPEL G. (a cura di), Le vite di Paolo II di G. da Verona e Michele Canesi, in R.LS., t.III, p. XVI, Citta di Castello 1904-1911.
ZIPPEL G., L 'allume di Tolfa e il suo commercio, in A. S.R. S.P., XXX (1907).

1) G. PONZI, La Tuscia romana e la Tolfa, in Mem. Reale Acc. dei Lincei, Roma 1876-77.
2) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo storico e guida illustrativa, Tolfa 1979, p. 30.
3 ) Per quanto riguarda il problema dell'ubicazione di Forum Claudii vedi: G. COLA, I monti della Tolfa nella storia, la Tolfaccia e Forum Clodii, 1, Tolfa, 1984, pp. 47 e seg.
4 ) Civitavecchia, Viterbo, Tarquinia-Corneto.
5) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 47. - Cfr., R. VOLATERRANUS, Commentatorium Urbanorum, libri XXXVIII, 1,V, Roma 1506, p. 65.
6) Cfr.: L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, 1550.
7) Nella Geografia di Tolomeo, tradotta nel 1548, il Foro di Claudio è posto a Tolfa (Long. 35-40 Lat. 41-56); come pure nella successiva traduzione del 1574 dove varia leggermente la posizione geografica (Long. 35-55 Lat. 41-55).
8) O. MORRA, Tolfa, profilo... , op. cit., p. 168.
9) Idem, p. 62.
10 Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 48.
11 Cfr.: G. TOMASSETTI, La Campagna Romana antica, medioevale e moderna, (a cura di Luisa Chiumenti e Fernando Bilancia), voli. I-VII, Banco di Roma 1980.
12) Per le notizie sul Batoli cfr. O. Morra, Tolfa, profilo…, op. cit., p.281.
13) O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 37.
14) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 37. - M. POLIDORI, Croniche di Cometa, a cura di A. R. Moschetti, Tarquinia 1977, p. 165.
15) Cfr.: C. MANENTE, Historie, Venezia 1566, p. 24.
16) C. MANENTE, Historie..., op. cit., p. 27.
17) O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 219.
18) Cfr.: F. GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, (a cura di Vittoria Calvani e Pia Micchia), Newton C. Editore, Roma 1972, vol. II, p. 385.
19) Cfr.: L. BUONINCONTRI, Historia Sicula, nelle "Delicie eruditorum" del LAME, t. V, Firenze 1879, p. 148.
20) P. SUPINO, La "Margarita Cornetana". Regesto dei documenti, in Miscellanea della S.R.S.P., 21, Roma 1969, p. 52, doc. 2 Vedi appendice n 1
21) Sarebbe interessante capire le motivazioni che spinsero Corneto ad intervenire. Molto probabilmente già alla fine dei XII secolo il potente comune esercitava la sua giurisdizione sul vicino territorio tolfetano.
22) P SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 54, doc. 3.
23) Notizie su S. Arcangelo. Vedi: G. COLA, I Monti della Tolfa nella storia, itinerari storici, 2, Tolfa 1985, p. 45.
24) I diritti che l'abate Paltone si impegnava a condividere con il comune di Corneto erano: il banno, il plaito, il terratico, l'erbatico, il solcatico e i diritti sulle vigne. Tali diritti saranno amministrati dal "gastaldo" in rappresentanza del comune e dell'abate. Rimanevano, invece, diritti riservati all'abate: la caccia, l'uccellagione, le opere consuete, le insegne e i diritti dominicali.
25) Abbiamo notizia che Federico I donò, nel 1170, al comune di Viterbo i castelli di: Monte Monastero, Alteto, S. Giovenale e Sant'Arcangelo. Cfr.: P. EGIDI, Le Croniche di Viterbo scritte da frate Francesco D'Andrea, in A.S.R.S.P., XXIV (1901), p. 223: "et dicto Federico donò al Comuno de Viterbo el Castello di Monte Monastero, Alteto, Sancto Juvenale et el Castello di Sancto Archangelo ". Cfr.: F. BUSSI, 'Istoria della città di Viterbo, in "Historiae urbium et regionum italiae rariores", XVIII, Arnoldo Forni editore, 1980, p. 98. L'autore anticipa la donazione al 1169.
26) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 41. - F. BUSSI, Istoria della città..., op. cit., p. 115. - I. CIAMPI (a cura di), Cronache e statuti della città di Viterbo, Arnoldo Forni Editore, 1976, p. 14: "1211 ...Fu nel Patrimonio di Viterbo gran mortalità. Nel detto anno viterbesi andarono contro la Tolfa e tolfetani si resero ai viterbesi giurandoli vassallaria. Onde un lor signore chiamato Giezo con li figlioli e generi, e con li parenti di Pietro di Nicola se ne andò a Rispampani. "
27) C. CALISSE, I Prefetti Di Vico, in A.S.R.S.P., X (1887), p. 22. "Uno dei signori della Tolfa, di nome Rainone, si era impadronito del castello del Sasso, forse d'accordo coi di Vico, ed era perciò stato punito di scomunica da Onorio III. Si umiliò a Gregorio IX, e, restituendo l'usurpato, ne ottenne l’assoluzione dalle censure, con patto che per l'avvenire fosse fedele alla chiesa, e ne prestasse subito malleveria per mille lire provisine. E Rainone, con atto del I° maggio 1230, presentò come suoi fideiussori, Giovanni II Di Vico, prefetto di Roma, per 300 lire, e Tebaldo de’ Prefetti per lire 200... "
28)P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 54, doc. 4.
29) Idem, p. 56, doc. 6.
30) Idem, p. 57, doc. 7.
31) Idem, p. 58, doc. 8.
32) Idem, p. 58, doc. 9.
33) Idem, p. 59, doc. 10.
34) Idem, p. 60, doc. 11.
35) Idem, p. 61, doc. 12. Il privilegio di cui si parla è quello del 4 marzo 1201 di cui si è già precedentemente discusso (vedi dietro ).
36) Idem, p. 62, doc. 13. I signori di Tolfa Vecchia che giurano il "sequitamento" sono: Cappello e Tebaldino di Guastapane, Graziano e Guastapane di Niccolò, Gepzio di Martino e Oddone di Guitto.
37) P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 225, doc. 291. In questo documento giurano i seguenti signori di Tolfa Vecchia & S. Arcangelo: Tancredi, Tebaldino e Guastapane del fu Guastapane, Pietro di Bove, Guastapanello e Angelo di Pandolfo.
38) Idem, p. 62, doc. 13.
39) Idem, p. 225, doc. 291.
40) Idem, p. 247, doc. 323.
41) P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 249, doc. 324.
42) Idem, p. 253, doc. 327.
43) Cfr.: M.F. SANSOVINO, Origini e fatti delle famiglie illustri d'Italia, Venezia 1670, p. 242: Signori di Anguillara
44) Cfr.: V. SORA, I Conti dell'Anguillara dalla loro origine al 1465, in A.S.R.S.P., XXIX (1906), XXX (1907), pp. 403 e seg.
45) Raimone era menzionato in un contratto tra la badessa del monastero di S. Bibiana di Roma ed alcuni abitanti di Anguillara.
46) Cfr.: R. ARTIGLI, La famiglia dei Conti Anguillara in Roma, in Giornale Araldico- Storico-Genealogico, anno I, Roma 1912, p. 9.
47) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 2, op. cit., p. 91.
48) Cfr.: P. SAVIGNONI, L'Archivio storico del comune di Viterbo, in A.S.R.S.P., XVIII (1895), XIX (1896), XX (1897), p. 270.
49) Cfr.: A. FERRUZZI, Soriano nel Cimino, Viterbo 1900, p. 120 e seg. - E. DUPRE', Storia di Roma, in istituto di studi romani, vol. XI, Licinio Cappelli editore, Bologna 1952, p. 219: "...Là peraltro (a Soriano) vantavano dei diritti feudali sin dal 1215 i Guastapane ó Porcari. Si trattava di eliminarli, e Niccolò III non si peritò di mettere, per questo, in moto la comoda procedura del processo canonico per eresia..."
50) Cfr.: V. SORA, I Conti dell'Anguillara..., op. cit., p. 409 nota n. I.
51) Cfr.: V. FEDERICI, Statuti della Provincia di Roma, XXI, Roma 1930, p. 154.
52) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 2, op. cit., p. 93.
53) Cfr.: Idem p. 94 - P. EGIDI, Soriano del Cimino e l'Archivio suo, in A.S.R.S.P., XXVI (1903), p. 388.
54) Cfr: G. COLA, I Monti..., 2, op. cit., p. 95.
55) Il 10 settembre 1258 Guastapane e Pietro del fu Porcario ottengono la cittadinanza viterbese. Cfr.: G. G. COLA, 2, op. cit., p. 93.
56) P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 225, doc. 291.
57) Idem, p. 247, doc. n. 323.
58) Cfr.: G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della chiesa, Viterbo 1907, I, p. 387.
59) A. THEINER, Codex diplomaticus dominii temporalis S.Sedis, Roma 1861, doc. 221. - Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 13. Vedi appendice n. 2.
60) Cfr.: F. BUSSI, Istoria della città..., op. cit., pp. 127 e seg.
61) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti Di Vico, in A.S.R.S.P., X (1887), pp. 25 e seg.
62) Cfr.: P. SAVIGNONI, op. cít., p. 285 n. 57.
63) Cfr.: C. CALISSE, Storia di Civitavecchia, lI ediz., Firenze 1935, p. 121. - O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., pp. 41 e seg.
64) Cfr.: L. DASTI, Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto, II ediz., 1910, pp. 304 e seg. - G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 14.
65) Cfr.: MANENTE, Historie ..., op. cit.
66) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 14 nota 24.
67) P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 238, doc. 316. Sono indicati i seguenti signori di Tolfa Vecchia e S. Arcangelo: Tancredi e Tebaldo del fu Guastapane, Puccio del fu Bove, Panello del fu Fazio, Angelo del fu Pandolfo, Arturo del fu Gerardo.
68) Idem, p. 255, doc. 329.
69) Idem, p. 254, doc. 328.
70) Idem, pp. 259 e seg., doc. 331, 332, 333, 334, 335.
71) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 19.
72) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolta..., 1, op. cit., p. 19.
73) E. DUPRE', Storia di..., op. cit., p. 447.
74) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 60, nota n. 5.
75) M. ANTONELLI, Una ribellione contro il vicario del Patrimonio Bernardo de Coucy (1315-1317), in A. S.R. S.P., XX (1897), pp. 179 e seg.
76) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 19, nota a 53.
77) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 44. - G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 20, nota n. 54.
78) Cfr.: F. BUSSI, Istoria..., op. cit., p. 190. - C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 65.
79) Vedi appendice n. 3
80) A. THEINER, "Codex... ", op. cit., t. III, p. 575, doc. n. DCCLI. Vedi appendice n. 4.
81) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 20.
82) Cfr.: M. ANTONELLI, Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, dalla trarlazione della sede alla restaurazione dell'Albornoz, in A.S.R.S.P., XXVI (1903), pp. 299 e seg. - G. COLA, I Monti..., 1, op. cit., p. 21.
83) Cfr.: G. SILVESTRELLI, città castelli e terre della regione romana, Bonsignori editore, Roma 1993, pp. 592 e seg.
84) Per le notizie su Giovanni Di Vico vedi: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., pp. 69 e seg.
85) C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 70 nota n. I.
86) Per le notizie su Cola di Rienzo vedi: Anonimo romano, Cronica, a cura dí Giuseppe Porta, Adelphi editore, 1991.
87) Per la descrizione delle fasi armate vedere: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., pp. 73 e seg.; Anonimo Romano, Cronica, op. cit., pp. 123 e seg.
88) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., pp. 78 e seg. — E. DUPRE', Storia di..., op, cit., p. 604.
89) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 78, nota n. 4.
90) Per le notizie su Carcari vedi: A. BERARDOZZI, G. COLA, Carcari, un territorio a vocazione estrattiva, in Bollettino della S.T.A.S., n. 26, Tarquinia 1998.
91) P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 329, docc. 432, 433.
92) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 24. L'appoggio militare fornito da Arturello (signore) di Tolfa Vecchia ali' Albornoz dimostra, senza ombra di dubbio, che Tolfa Vecchia era schierata dalla parte del papa.
93) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 118.
94) Idem, p. 122 nota n. 3.
95) Cfr.: G.COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 25. - C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 123 appendice n. CXXXVIII. Per quanto riguarda il Calisse bisogna precisare che l'autore fa confusione nel riconoscere i centri di Tolfa Nuova e Tolfa Vecchia. Identifica infatti (p. 54) Tolfa Vecchia con la rocca e Tolfa Nuova con il borgo, anziché come due centri distinti.
96) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cít., p. 353.
97) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 69, nota n. 77. - M. ANTONELLI, La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo avignonese, in A.S.R.S.P., XXX (1907), XXXI (1908), p. 294.
98) Idem, p. 25. - G. SILVESTRELLI, Città..., op. cit., p. 593.
99) P. SUPINO, La Margarita ..., op. cit., p. 350, doc. 469. La consuetudine dell'omaggio del palio risale al 1300 (cfr. doc. 316); in quell'anno, infatti, tale offerta sostituì quella del cero che i tolfetani solevano portare a Corneto annualmente, fin dal 1201, quando, cioè, si erano sottomessi al comune (cfr. doc. 2). E' interessante rilevare come nel documento sia fatta menzione del comune, oltre che dei signori
100) Cfr.: M. ANTONELLI, La dominazione..., op. cit. , XXXI (1908), pp. 141 e seg. - C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 364. Così scrive il Calisse: "Imperocchè avendo il prefetto, fra gli altri luoghi del patrimonio, occupato anche taluni di quelli su cui vantavano sovranità i romani; questi gli mandarono contro le armi, condotte dal nuovo capitano del popolo Giovanni Cenci. L 'esercito prese campo fra Toscanella e Montalto: e forse fu per tal vicinanza che in Corneto alla fazione contraria a Di Vico, a quella capitanata dai Vitelleschi, riuscì di rovesciare la recente dominazione del Di Vico stesso, e tornare alla chiesa".
101) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa... , 1, op. cit., p. 26.
102) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti ..., op. cit., p 365.
103) Idem, pp. 374 e seg.
104) Cfr.: M. ANTONELLI, Il Patrimonio nei primi anni dello scisma, in A.S.R.S.P., LXI (1938), pp. 167 e seg.
105) Idem, p. 170.
106) Da questo momento in poi Valle Marina, Monte Castagno e Ferraria furono assoggettate al più importante centro di Tolfa Nuova che diventerà la località predominante all'interno del feudo. Molto probabilmente già in precedenza Tolfa Nuova svolse un ruolo predominante su tutto il territorio in questione.
107) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., pp. 410 e seg. Giacomo Di Vico successe a Giovanni Di Vico suo padre. Abbiamo la prima notizia su di lui nel 1430 grazie alla corrispondenza che egli tenne con la repubblica di Siena con cui la famiglia Di Vico aveva instaurato da tempo un rapporto amichevole.
108) Cfr.: G. SILVESTRELLI, città, castelli e terre della regione romana, Bonsignore editore, Roma 1993, vol. II, p. 593.
109) Cfr.: C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 411.
110) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 27. - I. CIAMPI, Cronache e statuti..., op. cit.
111) C. CALISSE, I Prefetti..., op. cit., p. 417.
112) Idem, p. 422 (appendici n. 242, 243, p. 584). Nella lettera di risposta a Giacomo Di Vico i viterbesi gli rimproverano di non dire il vero: fate sì come lo gallo, che canta bene e ruspa male.
113) V. SORA, I conti dell'Anguillara, in A.S.R.S.P., XXIX, XXX, (1906-1907), p. 59: " La Rocca di Tolfa Nuova si arrese 1'11 agosto 1435 non ad Averso ma a suo fratello Dolce dell'Anguillara, inviato dal Cardinale Vitelleschi".
114) Cfr.: G. COLA, I Monti..., 1, op. cít., p. 28. Vedi appendice n. 5A
115) Vedi appendice n. 5B.
116) Cfr.: G. SILVESTRELLI, Città..., op. cít., p. 595, nota n. 31.
117) G. COLA, I l Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 32. - F. GUERRI, II Registrum Cleri Cornetani e il suo contenuto storico, Tarquinia, 1908, p. 267 nota n. I.
118) Vedi appendice n. 5C.
119) G. COLA, I Monti della Tolfa... , 1, op. cit., p. 32.
120) Cfr.: G. COLA, IMonti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 32 nota n. 110. - G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa e il suo commercio, in A.S.R.S.P., XXX (1907), p. 9 nota n. 1.
121) Cfr.: N. DELLA TUCCIA, Cronaca di Viterbo, in CIAMPI (a cura di), Cronache e Statuti della città..., op. cit., p. 265.
122) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 9 nota n. 1.
123) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 33.
124) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 30 nota n.2.
125) L'attuale estensione del territorio di Tolfa (circa 17.500 ettari) e Allumiere (circa 9.500 ettari) deve la sua origine alle terre e castelli che gli abitanti di Tolfa Nuova acquistarono nel corso del Medioevo.
126) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa..., 1, op. cit., p. 41. (E. MUNTZ, Les Arts a la Cour des Papes pendant le )(V& le XVI Siede, Paris 1882, p. 235: 1471, 14 agosto. Magistro Antonio J. de Canobio et sociis muratoribus qui per certo pretio convenerunt cum Camera Apostolica de demoliendo Arce Tulfae Novae florinos papales 300 in deductionem ejusdem precii.)
127) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 31 nota n. 1. Vedi appendice n. 5E.
128) Già nel secondo appalto dell'allume del 20 marzo 1465, il territorio di Tolfa Nuova veniva adoperato per la semina di grano, orzo e bieda, perdendo la sua vocazione originaria. Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 438 appendice II art. 20.
129) Vedi appendici n. 5F, 5G, 5H.
130) Per quanto riguarda la presunta appartenenza dei due fratelli alla famiglia Frangipani pesa qualche dubbio. La loro iniziale denominazione "Tingenduce" fa pensare a personaggi inseriti nel campo commerciale della tintoria. E' probabile, in questo caso, che l'acquisto di Tolfa Vecchia sia stato fatto in funzione dello sfruttamento, sia pure in modo artigianale, dell'allume.
131) L'infeudazione della rocca di Tolfa Vecchia fu confermata da Nicolò V (1447-1459) ai fratelli Ludovico e Pietro Tingenduce, una volta chiamati "Elsonia", e ai loro eredi e successori. L'infeudazione venne concessa con nomina della stessa Sede Apostolica per l'intervento di Bressarione, cardinale Niceno, avendo assolto al pagamento della somma di 2.300 fiorini d'oro di camera a Pandolfo e Felice, conti dell'Anguillara per i diritti che spettavano loro sulla rocca di Tolfa Vecchia. Vedi appendice n. 6.
132) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 27 nota n.2.
133) Il susseguirsi degli avvenimenti è raccontato in una cronaca locale che si trovava, col titolo "De Inventione Alumeriarum, et quomodo Tulpha ad Cameram pervenerit ", nel settecentesco manoscritto Buttaoni (di cui non abbiamo più notizie) e riportava notizie contenute "in quodam libro manuscripto latine apud Ad.m Ill.em D. Carolum de Castro filium loannis Fran.ci filij. loannis de Castro Alumeriarum Inventoris": un testo, questo di Carlo di Castro, che fu certamente noto al cornetano MUZIO POLIDORI, il quale lo mise a profitto nelle sue "Croniche mss. di Corneto ", come
apprendiamo da F. GUERRI, che ha riportato il lungo brano relativo nel suo " Registrum Cleri Cornetani ". Il ms. Buttaoni fu invece letto dal PONZI, dal GUGLIEMOTTI e dal MORRA. Cfr: O. MORRA, Tolfa..., op. cit., pp. 59 e seg. Vedi appendice n. 7.
134) L'intervento dell'esercito napoletano fu motivato non soltanto dal fatto che Orso Orsini era il suocero di Ludovico, ma anche dalla gelosia con cui il re di Napoli guardava alle ambizioni conquistatrici di Paolo II, nonché dalla concorrenza che l' allume papale faceva a quello delle miniere regie.
135) I. CIAMPI, Cronache..., op. cit., p. 93: "Il detto conte Orso, col braccio di esso duca di Calabria, mandò più di 100 fanti in soccorso della Tolfa.... Il papa fè partire il campo dalla Tolfa senz 'averla, e già per questo non fu rotta guerra... "
136) Vedi appendice n. 8. L'atto di vendita ci aiuta a comprendere meglio come era strutturata Tolfa Vecchia in quel momento. Oltre al castrum vengono nominati l'arte e il fortilitio. Il castrum doveva essere l'abitato cinto di mura, con arx doveva intendersi l'area sovrastante protetta dalla seconda cerchia di mura, mentre coh fortilitium s'indicava l'edificio fortificato che col suo breve avamposto merlato coronava il monte.
137) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 431 nota n. 2. II cardinale camerlengo ordinava al governatore di Tolfa di vendere "certas vineas, domus, criptas et alias possessiones" appartenenti alla Camera in quel territorio, e di impiegarne il ricavato in riparazione alla rocca.
138) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p.28 nota n. 2.
139) Cfr.: O. MORRA; Tolfa, profilo..., op. cit., p. 45.
140) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa ..., 1, op. cit., p. 39.
141) Vedi appendice n. 6.
142) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 27 nota n. 2
143) Idem, p. 27 nota n. 3.
144) Cfr.: G. ZIPPEL, L allume di Tolfa..., op. cit., pp. 27,28, nota n. 5.
145) Idem.
146) Vedi appendice n. 8.
147) Cfr.: O. MORRA, Tolfa..., op. cit., p. 77. Vedi appendice n. 9.
148) Idem, pp. 293 e seg. Il testo dello statuto di Tolfa, nella sua versione italiana, è riportato dal Morra che lo riprende dal ms. Buttaoni. L'originale testo in latino e la prima traduzione in volgare sono irreperibili, se non addirittura. perdute. Dell'apografo buttaoniano, frutto di un diligente lavoro di trascrizione fatto appunto dal canonico tolfetano D. Buttaoni, nel primo quarto del XVIII secolo, esistono anche due antigrafi molto scorretti e derivanti l'uno dall'altro. La prima di queste ulteriori copie è conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, la seconda dovrebbe appartenere ad una famiglia di Tolfa.
149) Idem, p. 91.
150) Per le notizie relative alla chiesa della Madonna della Sughera vedi: F. M. MIGNANTI, Santuari della regione di Tolfa, a cura di O. Morra, Cremonese Libraio editore, Roma 1936. - O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., pp. 234 e seg. - R. RINALDI, Le lumiere, 1, Allumiere 1995, p. 102.
151) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo... op. cit., pp. 207-208.
152) Idem, pp. 257 e seg.
153) Cfr.: G. CUGNONI, Appendice al Commento della Vita di Agostino Chígi il Magnifico, in A.S.R.S.P., VI (1883), pp. 153-155.
154) Cfr.: R. RINALDI, Le lumiere, op. cit., p. 35.
155) Questi ripostigli non erano altro che contenitori, vasi o olle, entro i quali si ritrovarono una serie di oggetti. Il primo e più importante, rinvenuto in località Coste del Marano, fu scoperto casualmente nel marzo 1880, era composto da circa 120 oggetti di bronzo (rotelle a raggi, pendagli, anelli, spille, fibule, strumenti vari e tre tazze con decorazioni sbalzate una delle quali reca una rozza figura bovina) contenuti in un'olla di piccole dimensioni. Cfr.: G.A. COLINI, Le antichità di Tolfa e di Allumiere e il principio dell 'era del ferro in Italia, in Bullettino di paletnologia italiana, 35, 1910 - A. KLITSCHE DE LA GRANGE, Nuovi ritrovamenti paleoetnologici nei territori di Tolfa e di Allumiere, Roma 1881.
Per gli altri ripostigli vedi: F. BIANCOFIORE, O. TOTI, Monte Rovello. Testimonianze dei Micenei nel Lazio. Istit. per gli studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Roma 1973. O. TOTI e A.A, La civiltà protovillanoviana dei monti della To(fa, Allumiere 1986.
156) G. COLASANTI, Le miniere della Tolfa e l'origine dell'imperialismo Romano, in L. PARETI, La Tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell 'Italia Centrale nel sec. VII a. c., Città del Vaticano 1947. Il Colasanti è citato numerose volte dal Pareti, ma non si è trovato il testo originale dell' autore che probabilmente non è stato mai pubblicato.
157) vedi nota precedente.
158) S. BASTIANELLI, L 'abitato etrusco sul poggio detto La Castellina, in A. A. Centumcellae, Anno 15, n.6, 1981.
159) Probabilmente il nome Mignone (dal latino "Minio") è associato al colore rosso. Ciò è dovuto alle acque dei suoi affluenti che, nascendo nel bacino minerario, s'impregnano di cloruri ed ossidi di ferro permettendo al Mignon di assumere un colore rossastro nelle piene invernali.
160) C. E. OSTEMBERG, Luni sul Mignone e problemi della preistoria Italiana, A.I.R.R.S., Lund 1967.
161) Cfr.: A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, I Monti della Tolfa nella storia, lo sfruttamento degli altri minerali e metalli, Tolfa 1998, p.26.
162) Cfr.: M. PALLOTTINO, Etruscologia, Heolpi, Milano 1984. - M. TORELLI, Storia degli Etruschi, Laterza, Bari 1980. - S. STEINGRABER, città e necropoli dell'Etruria, Newton Compton Editori, 1983. A similari conclusioni sono giunti altri illustri archeologi; riportiamo qualche nome: M. GRANT, Le città e i metalli, Soc. e cult. degli Etruschi, Sansoni, Firenze. - R.A. STACCIOLI, Gli Etruschi mito e realtà, Newton Compton Editori. Dello stesso parere è anche lo storico locale Valter Bianchi che, fornendo una erudita e ampia documentazione, concorda sullo sfruttamento delle risorse minerarie nell’antichità.
163)L. BANTI, Il mondo degli Etruschi, Biblioteca di Storia Patria, p. 64
164) W. KELLER, La civiltà Etrusca, Garzanti editore, Milano 1971, p. 28.
165) Idem p. 68.
166) Cfr.: A. MONDINI, Storia del ferro, Edindustria, Torino 1960, p. 42.
167) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa nella storia, itinerari storici, 2, Pro-Loco, Tolfa 1985, p. 42. Cfr.: L. PARETI, La tomba..., op. cit., p. 70.
168) Sarebbe interessante fare un'analisi di queste scorie per avere dati cronologici e per identificare la miniera di appartenenza. Una prima prova fatta dall'Istituto di Metallurgia dell'Università di Bologna (Prof. Spinedi), su una scoria raccolta da Cola nei pressi della Tolfaccia, ha dimostrato piena analogia con le scorie di Marzabotto e Populonia (si ringrazia G. Cola per le informazioni fornite).
169) G. PONZI, La Tuscia Romana e la Tolfa, in atti Acc. dei Lincei, classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, serie III, 1877, p. 18.
170) G. LOTTI, Giacimenti metalliferi della Tolfa in provincia di Roma, estratto dalla rassegna mineraria, vol. XIII n. 17, 1900, pp. 11-13.
171) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa e il suo commercio, in A. S. R. S. P., XXX (1907), pp. 6, 7.
172) L'originale virgiliano in latino è "... colles... cavi... " che potrebbe essere interpreto come colli scavati; ciò potrebbe far pensare a scavi dovuti all'attività mineraria. Si deve poi aggiungere come i monti della Tolfa potevano chiamarsi monti Ceriti, dal nome dei suoi abitanti; si spiegherebbe, così, il "Caeritis amnem" che corrisponderebbe al fiume Mignone che delimita la parte settentrionale di questi monti.
173) Cfr.: G. COLA, A. BERARDOZZI, M. GALIMBERTI, I Monti della Tolfa nella storia, Lo sfruttamento degli altri minerali e metalli, 3, Tolfa 1998, p. 15 nota n. 1.
174) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma XV – XIX secolo, Roma 1990, p. 15. - VANNUCCIO BIRINGUCCIO, Li dieci libri della pirotechnia , Venezia 1540.
175) S. BREISLAK, Saggio di osservazioni mineralogiche sulla Tolfa, Oriolo, e Latera , Roma 1786, pp. 40 e seg.
176) J. DELUMEAU, L'allume di Roma..., op. cit., p. 15 - G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa e il suo commercio , in A. S.R.S.P. XXX (1907) , p. 45.
177) Cfr.: G. COLA, La prima allumiera, in Archeologia, mensile dei G. A. d'Italia, Anno XXIV n. 12, dicembre 1985.
178) Cfr.: J. DELUMEAU, L'allume..., op. cit., p. 18, nota n. 3 - Riguardo alla data di questa concessione vedi: R. LOPEZ, Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante, Messina Milano, 1933, pp. 11,12.
179)Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa nella storia, La Tolfaccia e Forum Clodii, 1, Tolfa 1984, p. 38 - C. PINZI, Storia della città di Viterbo, Roma 1887-1913, p. 551.
180) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume dí Tolfa... op. cit., pp. 12,13 - J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 22. .
181) G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., pp. 13,14; particolarmente interessanti sono le note riferite a queste pagine.
182) Molti- sono gli autori che hanno trattato le vicende storiche dell'industria alluminifera di Tolfa e hanno affrontato il problema dell'avvio dell'importante impresa; in particolare ricordiamo:
F.M. APOLLONI GHETTI, In tema di allume di Roma, in strenna dei romanisti, Roma 1975.
F. BIANCHI, Storia dei tolfetani, Tolfa 1984.
G. COLA, A BERARDOZZI, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit.
J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit.
L. DEMARCHI, I prodotti minerali della Provincia di Roma, Roma 1882.
A. KLITSCHE DE LA GRANGE, Breve memoria sulla coltivazione mineralogica delle allumiere romane, Civitavecchia 1875.
O. MORRA, Tolfa profilo storico e guida illustrativa, Tolfa 1979.
A. POMPEI, I giacimenti minerari della Tolfa, in relazione al servizio minerario dell'anno 1931,
Roma 1933.
R. RINALDI, Le Lumiere, Vol. I, Allumiere 1995.
A THEINER, Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis, Roma 1861-1863.
- G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit.
183) G. BERNETTI (a cura di), I Commentari di Enea Silvio Piccolomini, Longanesi & c., Milano 1981, vol. 1, pp. 677 e seg. - L. TOTARO (a cura di), I commentari. Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II, Adelphi, Milano 1984, vol. 2, pp. 1451 e seg.
184) G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 14, nota n. 2
185) La città di Castro fu fatta erigere dal cardinale Alessandro Farnese, poi Paolo III, ad opera di Antonio da San Gallo. La città è stata un classico esempio di architettura rinascimentale, ma venne fatta distruggere da Innocenzo X nel 1649. Dell'antica città di Castro, quella che doveva essere la capitale dell'omonimo ducato, oggi non restano che ruderi ottimamente scalpellinati e sopra un grosso tufo è scolpita la frase "e qui fu Castro".
186) Cfr.. A THEINER, Codex diplomaticus._., op. cit., p. 429 - G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit.,
pp. 16,17. Vedi appendice n. 10.
187) Cfr.: Intr. Et Exitus, 447, c. 156 B - G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa... op. cit. p. 16 nota n. 2.
188) Per uno studio particolareggiato sulla localizzazione della prima "allumiera", ossia della prima fabbrica per la. confezione dell'allume, rimandiamo a: G. COLA, La prima Allumiera, in Archeologia, dic. 1985, pp. 6,7.
189) Per le diverse sottomissioni dei centri minori dei monti della Tolfa al comune di Corneto vedi: P. SUPINO, La Margarita Cornetana, regesto dei documenti, Miscellanea della S.R.S.P., Roma 1969.
190) Cfr. G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op.cit., pp. 438-444. - Vedi Appendice n. 11.
191) Questo nuovo principio giuridico enunciato da Pio Il lo troviamo nel breve papale dato in Viterbo il 1 ° di Giugno 1462, lo stesso con cui veniva nominato "maestro principale" della miniera il genovese Biagio di Centurione Spinola. - Cfr. G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 17.
192) Cfr. G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa...,op. cit., p. 18.
193) Cfr. O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 62. Vedi appendice n. 7.
194) Cfr.: G. COLA, La prima allumiera, op. cit.
195) Cfr.: P. SUPINO, LaMargarita... op.cit., p. 74, doc. 27.
196) Vedi in Appendice n. 7.
197) Cfr. G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa... , op. cit., p. 15 nota n. 1.
198) Cfr.: G. ZIPPEL (a cura di), Le vite di Paolo II di G. da Verona e Michele Canesi, in R.I.S., t. III, p. XVI,; Città di Castello 1904-1911, pp.41-52.
199) Cfr.: M. POLIDORI, Croniche mss. di Corneto, testo pubblicato in F. GUERRI, Registrum Cleri Cornetani, op. cit., pp. 127 e seg. Il brano è riportato anche dal Morra. Cfr.: O. MORRA, Tolfa..., op. cit., pp. 63,64.
200) L. TOTARO (a cura di), I commentari..., op. cit., pp. 1452-1455. Traduzione: "Oggi ti reco la vittoria sui Turchi. Essi estorcono ai Cristiani ogni anno più di trecentomila ducati, fornendoci l'allume con il quale tingiamo la lana nei diversi colori. E ciò perché l'allume non si trova presso i Latini se non in piccola quantità nell' isola d'Ischia, un tempo chiamata Aenaria, vicino a Pozzuoli, e nella grotta Liparea di Vulcano, che però fu a tal punto sfruttata dai Romani da essere quasi esaurita. Ma io ho trovato sette montagne talmente ricche di quel minerale che basterebbero per rifornire sette mondi. Se ordinerai di far venire i lavoratori, di preparare le fornaci, di fondere le pietre, potrai fornire allume a tutti i popoli d'Europa e verrà meno ai Turchi ogni profitto da questo commercio; il che, aggiunto al profitto che tu ne trarrai, sarà per loro un doppio danno. In quella regione c'è legna e acqua in abbondanza. E lì vicino hai un porto a Civitavecchia, dove si possono caricare le navi dirette in Occidente. Oramai puoi preparare la guerra contro i Turchi. Questa miniera darà a te la forza necessaria alla guerra, vale a dire il denaro, e la toglierà al Turco".
201) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 17.
202) Si fa sempre riferimento al breve papale del 1° giugno 1462 in cui si afferma che l'allume non fu scoperto dal solo Giovanni, ma bensì "per ingenium quorundam ": nelle memorie dei contemporanei troviamo ricordati quali scopritori del prezioso minerale, insieme a Giovanni, "uno Genovese" e un "Carolo pisano". - Cfr.: PASTOR, II, 236.
203) G. ZIPPEL, L allume di Tolfa..., op. cit., p. 21.
204)Vedi Appendice n. 11.
205) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 21 nota 1 - Cfr.: A. GOTTLOB, Aus der Camera Apostolica des XV Jahrhunderts, Innsbruck, 1889, p. 283. Neí registri della Depositeria generale della Crociata sono spesso nominate la "alumiera de C. Gaetani" e quelle dei Castro a testimonianza del fatto che ognuno coltivava le propirie miniere separatamente
206) Nel settembre 1462 la Camera Apostolica stipulava con i mercanti genovesi Eliano Spinola, Lodisio Centurioni e Baldassarre Giustiniani la vendita di 6666 2/3 cantari di allume, al prezzo di 20.000 ducati. Due mesi più tardi fu fatto un nuovo accordo con un'altra societa genovese (Filippo e Federico Centurioni, Brancaleone Doria) per la vendita della stessa quantità di allume. In questo caso si parla di "alumina conficenda", quindi merce non ancora pronta; per questo la consegna era prevista per il settembre 1463. - Cfr.: THEINER, Codex Diplomaticus... ,op. cit., pp. 424 e seg.
207) J. DELUMEAU, L 'allume dí Roma..., op. cit., p. 83.
208) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 403, nota n. 3. L'introito principale della Depositeria della Crociata era ormai rappresentato dalla vendita dell'allume di Tolfa.
209) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e politica mineraria..., op. cit., p. 23 - G. ZIPPEL, L allume di Tolfa..., op. cit. pp. 405 e seg., nota n. I - R. RINALDI, Le lumiere, op. cit., p. 27, note n. 40 e 41. Nella nuova società costituitasi 'nel 1466 i Medici si occupavano principalmente del commercio dell'allume, mentre gli altri soci, il Da Castro e il Gaetani, avevano l'incarico della fabbricazione del prodotto.
210) Il riassunto del testo in: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 405.
211) Testo in G. ZIPPEL, op. cit., pp. 455-458.
212) J. DELUMEAU L'allume di Roma..., op. cit., p. 87, note n. 1 e 2.
213) Per quanto riguarda la guerra contro Volterra Cfr.: E. FIUMI., L 'impresa di Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472), Firenze 1948.
214) G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 408 nota n. 1.
215) Cfr.: E. FIUMI, L'impresa di Lorenzo..., op. cit., p. 161.
216) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 87 - G. ZIPPEL, op. cit., p. 410, nota n. 1.
217) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e politica mineraria..., pp. 24, 25 - G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., pp. 411,412 - J. DELUMEAU, L'allume..., op. cit., p. 88.
218) Per le notizie sulla famiglia dei Pazzi vedi: LITTA, vol. IX, Fam. Pazzi, tav. VII.
219) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., pp. 412,413 - G. BARBIERI, Industria e politica..., op. cit., p. 26 - J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 89.
220) Nel 1480, altri genovesi, Giovanni e Agostino Doria, presero il posto dei Cigala.
221) Nel dicembre del 1480 Sisto IV si era rappacificato con i fiorentini e aveva tolto loro la scomunica, ma bisognerà aspettare ancora prima che la compagnia fiorentina ritorni a capo dell'impresa.
222) Cfr.: J. DELUMEAU, L'allume di Roma..., op. cit., p. 90.
223) Le notizie relative all'andamento dell'impresa di Tolfa dal XVI secolo in poi, le ritroviamo all'Archivio di Stato; Camerale III, Fondo di Tolfa, Buste 2378, 2379, 2380, e segg.
224) Per le notizie su Agostino Chigi Cfr.: G. CUGNONI, Agostino Chigi il Magnifico, in A.S.R.S.P, 11 (1879), pp. 37-83, pp. 209-226; III (1880), pp. 213-232, pp. 291-305, pp. 422-448; IV (1881), pp. 56-75, pp. 195-216. - O. MONTENOVESI, Agostino Chigi banchiere e appaltatore della Tolta, in A.S.R.S.P., LX (1937), pp. 107-147.
225) R. ZEZZOS, Agostino Chigi, senese, banchiere e mercante di Roma, nella rivista Roma Economica, Anno XVIII n.6, 1965, p. 319. - R. RINALDI, Le lumiere..., op. cit., p. 31.
226) Vedi nota precedente.
227) Cfr.: R. RINALDI, Le Lumiere..., op. cit., p. 32.
228) Cfr.: F. M. MIGNANTI, Santuari della regione di Tolfa, a cura di O. MORRA, Roma 1936, p. 51.
229) Cfr. R. ZEZZOS, Agostini Chigi..., op. cit., p. 320.
230) Cfr.: R. RINALDI, op. cit., p.33 nota n. 9. - O. MONTENOVESI, op. cit., p 111.
231) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e politica..., p. 116. - F. M. MIGNANTI, Santuari..., op. cit., pp. 51,52.
232) R. ZEZZOS, Agostino Chigi..., op. cit., p. 321.
233) O. MONTENOVESI, op. cit., p. 119.
234) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e politica..., op. cit, p. 113. - O. MONTENOVESI, op. cit., p. 111.
235) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., pp. 102,103.
236) Cfr.: G. ZIPPEL, op. cit., p. 398 nota n. 1. Il breve del 5 novembre 1505 è edito da G. CUGNONI, Agostino Chigi il Magnifico, in A.S.R.S.P. lI (1879), p. 214.
237) Cfr.: R. RINALDI, Le lumiere, op. cit., pp. 43,44. - F. M. MIGNANTI, Santuari..., op. cit., pp. 88,89. - C. CALISSE, Storia di Civitavecchia, Arnoldo Forni Editore, Firenze 1936, p. 295.
238) G. CUCNONI, Appendice al Commento della vita di Agostino Chigi, in A.S.R.S.P. VI (1883), pp.151-155. 239) A. POMPEI, I giacimenti minerari della Tolfa, in relazione sul servizio minerario dell'anno 1931 (Ministero delle Corporazioni), Roma 1936.
240) Per le notizie sulla chiesa della Sughera vedi: F.M. MIGNANTI, Santuari..., op. cit. - O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 234.
241) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 104.
242) Questo è il testo della lapide: AUGUSTINO CHISIO SENENSi VIRO ILLUSTRI NATO. MAGNIFICO, SACELLI HUIUS FONDATORE QUI OB A. D. MDXX
243) Cfr.: L. TOTARO (a cura di), I commentari..., op. cit., p. 1453. - G. BERNETTI (a cura di), Commentari..., op. cit., p. 678. Traduzione: "Oggi ti reco la vittoria sui Turchi..."
244) Cfr.: G. BARBIERI, Industria..., pp. 17-18. - J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 25. Archivio Vaticano, fondo Borghese, serie IV, 65, ff 287-291
245) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 33.
246) Cfr.: G. ZIPPEL; L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 35.
247) Cfr. 7. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 26 - G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., pp. 35 e seg. - THEINER, Goder diplomaticus..., op. cit., p. 525 - Il testo dell'accordo si trova all'Archivio di Stato di Roma; Depositeria generale della Crociata, 1464-75, ff. 1-16.
248) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 27.
249) Cfr.: G. ZIPPEL, Lallume di Tolfa..., op. cit., p. 37.
250) Cfr.: G. ZIPPEL, Lallume di Tolfa..., op. cit., p. 38 nota n. 1.
251) II proprietario delle cave di Agnano si impegnava a produrre soltanto 5.000 cantari di allume e a consegnarli per intero ad Agostino Chigi. - Per il testo dell'accordo vedi: O. MONTENOVESI, Agostino Chigi banchiere..., pp. 132-134.
252) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., p. 29.
253) Nel 1695 gli appaltatori di Tolfa, Paolo Girolamo Torre, per Ia prima volta, chiesero alla Camera Apostolica una riduzione del loro canone d'affitto in quanto le vendite d'allume romano nel Regno di Napoli erano diminuite a causa dell'introduzione di allumi provenienti specialmente da Lipari e Pozzuoli. – Cfr. Archivio di Stato, Camerale III, fondo di Tolfa, busta 2386. Nei conti degli appaltatori contenuti in questa busta si può notare come i vari appaltatori continuarono a lamentarsi con la Camera Apostolica fino al 1725.
254) Cfr.: J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., pp. 30,31.
255) Per quanto riguarda le vicende della Guerra degli allumi vedi: E. FIUMI, L 'impresa di Lorenzo de Medici contro Volterra (1472), Firenze 1948, pp. 161 e seg.
256) Per gli accordi del 1471 tra il Papato e i Medici vedi dietro p. 60.
257) Cfr.: G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., pp. 40,41.
258) Cfr.: G. ZIPPEL, L allume di Tolfa..., op. cit., p. 44.
259) Idem, p. 47 nota n. 3; "...in Venesia, nel Golfo da terra et da mare, Friuli, Marche Trivisana, Lombardia et de là da le Alpe nel dominio de lo imperadore et del duca d'Austria, Romagna fino a Fano; intendendosi tamen esser exceptuato el dominio del duca di Savoia de là da li monti, el dominio zenovese subtracto li castelli si trovassimo nel Piacentino et Parmesano spettanti ad epsi Zenovesi, et al dominio fiorentino il quale non si ritrovasse esser né in Lombardia né in Romagna; et similiter exceptuato la Marcha Anconitana principiando a Fano e successive venendo per le marine verso Ancona, Fermo, Ascoli et altri lochi apartinenti allo dominio della Chiesa".
260) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa ..., op. cit. pp. 48,49.
261) Sappiamo che nel 1445 furono scaricati nei Paesi Bassi 51.000 cantati di minerale di Tolfa. Lo stesso anno fu stipulato un contratto per inviare a Bruges 90.000 cantari in tre anni. - Cfr.: J. DELUMEAU,
op. cit., p. 34.
262) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 389. - J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit.,
p. 34. - A. THEINER, Codex diplomaticus..., op. cit., t. III, p. 390.
263) Cfr.. J. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., pp. 37-39.
264) G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 396.
265) Abbiamo un breve del 4 novembre 1505 (edito da CUGNONI, Agostino Chigi il Magnífico, in A.S.R.S.P., II (1879), p. 214) in cui Giulio II esorta A. Gualtierotti ad acquistare allume a Civitavecchia anziché dagli infedeli, offrendo le maggiori facilitazioni.
266) Cfr.: J. DELUMEAU, L'allume di Roma, op. cit., p. 48.
267) Cfr.: U. BONCOMPAGNI L., Roma nel Rinascimento, Albano Laziale 1928, p. 367 - V. FRANCHIlNI, Note sull'attività finanziaria di Agostino Chigi nel 1500, Milano 1950, p. 170 - W. TOSI, Il Magnifico Agostino Chigi, in Associazione banchieri italiani, Roma 1970, p. 322.
268) La villa di cui si parla è la famosa Farnesina (come ancora oggi viene chiamata) che prese questo nome proprio in conseguenza all'acquisto fatto nel 1580 dalla potente famiglia dei Farnese, al modico prezzo di 10.500 scudi. - Cfr.: G. MARCHETTI e G. FERRANTE, Agostino Chigi il Magnifico, dal volume Rievocazione del Rinascimento, Bari 1924, p. 206
269) Cfr.: P. PECCHIAI, Roma nel Cinquecento, Bologna 1948, p. 276.
270) Per le notizie relativi ai contratti a partire dal 1531 vedi Delumeau e la tabella I che segue.
271) Unica eccezione è l'annata 1565-66 quando le autorità camerali tentarono una gestione ìn proprio dell'impresa, ma non ottenendo buoni risultati diedero di nuovo in appalto la produzione e la vendita dell'allume romano.
272) E' stato riportato in appendice il contratto del 1578 come esempio dei contratti stipulati dalla Camera Apostolica con gli appaltatori delle cave d'allume. Vedi appendice n. 12.
273) Per quanto riguarda i dati di questa tabella vedi:Delumeau, L'allume di Roma..., op. cit., Tab. I pp.98 e seg. Tab II pp 122 e seg..
274) Il dato dei 15.000 ducati di carlini è segnalato in Arch. Vat. Diversa cameralia, libro 63, f.99.
275) O Montenovesi, A Chigi...., p. 115. E' da rilevare che la banca Chigi chiude definitivamente nel 1528.
276) P. Pecchiai, Roma nel Cinquecento, p. 276.
277)Arch. di Stato, Camerale III, fondo Tolfa, busta 2380, libro intitolato Conto di Ans Grimaldi e Gir. Venturi dal 1531 al 1541; contratto dell'appalto (del 1531)
278) I Grimaldi tennero l'appalto delle miniere di Tolfa dal 1531 al 1553., Il primo appalto come si vede in precedenza, durò dal 1531 al 1541, il secondo dal 1541 al 1553. In realtà i conti dei due appalti si accavallarono e i registri si fermarono alla metà del 1539, quelli del secondo iniziarono al 1540. Si è pertanto ritenuto preferibile calcolare la media annua sull'insieme dei due affitti, ossia su 22 anni. Cfr.Delumeau, L'allume di Roma..., p. 122 nota 3
279) I conti relativi alle esportazioni segnalati dai Sauli citano soltanto 403.205,034 cantari, ma nei documenti concernenti l'esercizio successivo (busta 2381, Conto dell'appalto...Pallavicino... 1577), una nota degli agenti della camera apostolica dichiara che i Sauli hanno in effetti esportato 452.658 cant. Si direbbe che i Sauli, come i Pallavicino, loro successori, abbiano voluto frodare la Camera apostolica.
280) Per quanto ri riferisce alla produzione fino al 1763, essa non viene riportata chiaramente nei documenti, abbiamo tentato di calcolarla sulla base delle scorte lasciate ai successori, e sulla base delle quantità che gli appaltatori erano autorizzati a fabbricare, tenendo conto della cifra teorica messa a contratto, del calo dell'1 e 1/2 0/0 e dei vari supplementi che, per una ragione o l'altra, erano loro consentiti.
281) Dai documenti risultano 138.328,022 cantari, ma vi sono degli errori nei calcoli.
282) Dai documenti risultano 134.445,054 cantari, ma vi sono talune addizioni errate.
283) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., pp. 431-436.
284) I. DELUMEAU, L'allume di Roma..., op. cit., p. 128.
285) Cfr.: S. BREISLAK Saggio di osservazioni..., op. cit., pp. 36 e segg.
286) Cfr.: G. PONZI, La Tuscia romana..., op. cit., p. 921.
287) Dei discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli Senese, 1604. - Testo pubblicato da: G. COLA, La Bianca, un territorio da rivalutare, La Bianca dicembre 1995, pp. 9-12.
288) Il testo riportato qui di seguito è ripreso da J. Delumeau, L 'allume di Roma..., op. cit., pp. 62-66; Delumeau non presenta l'originale in italiano, ma la versione francese del 1556; da questa deriva il testo in italiano qui dato.
289) Cfr.: A. KLITSCHE DE LA GRANGE; Breve memoria sulla coltivazione mineralogica delle Allumiere romane, Tip. Strambi, Citavecchia 1875, p. 14.
290)G. AGRICOLA; De re metallica, prima edizione latina del 1556. Si ha motivo di supporre che l'Agricola visitò di persona gli impianti di Tolfa.
291) P. BELON DU MANS, Les observation de plusieurs singurlaritez..., Parigi 1558, pp. 137-139. Cfr.: J. DELUMEAU, L'allume di Ronza..., op. cit., p. 66.
292) Cfr.: F. M. MIGNANTI, Santuari della regione di Tolfa, Memorie storiche, a cura di O. Morra, Roma 1936, pp. 91-92. - citato anche in: G. BARBIERI, Industria e politica ..., op. cit., pp. 164-165; R. RINALDI, Le Lumiere..., op. cit., pp. 69-72.
293) Questo è il brano: "Collocatosi il Pontefice al luogo destinato, __ad un dato segno si videro alcuni cavaroli legati alle reni da solide funi, scendere dalla cima del monte fino a metà circa dell'altezza, altri coll'aiuto di corde salire dal basso alla stessa altezza, che corrispondeva al punto dove si doveva fare la mina. In breve spazio di tempo fu costruito un piccolo ponte con non più che tre legni, vi fu collocata una tavola e su di questa presero posto tre operai; uno dei quali, seduto colle spalle al monte, teneva fra le mani un grosso palo di ferro aguzzo, sul quale gli altri due, dritti in piedi ai suoi _fianchi, davano robusti colpi, per praticare così un foro nel monte e porvi la polvere solfurea. Fatto il foro, e riempitolo, i cavaroli risalirono con destrezza sulla cima del monte, dove non vi poteva essere pericolo di sorta, e di lì incendiarono la mina; si udì tosto un fragoroso scoppio, e subito dopo si videro enormi macigni staccarsi dal monte e precipitare... ". L'utilizzo della polvere pirica si ebbe quindi a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Cfr.: MIGNANTI, op. cit. pp. 91,92; vedi anche J. DELUMEAU, L 'allume di Roma... , op. cit., p. 67.
294) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., pp. 85-86. - R. RINALDI, Le Lumiere..., op. cit., pp. 61-74. - F. BIANCHI, Storia dei tolfetani, Tolfa 1984, p. 205.
295) Cfr.: P. BOCCONE, Museo di Fisica e di esperienza, Venezia I697, pp. 246 e seg.
296) Cfr.: i. B. LABAT, Voyages en Espaigne et en Italie, Parigi 1730.
297) FOUGEROUX DE BONDAROY, Mémoires de Mathèmatiques et de Physique tirès des registres de I'Acadèmie royale des sciences; Mèmories sur les alunières de La Tolfa (anno 1766); il brano qui riportato è ripreso da: 7. DELUMEAU, L 'allume di Roma..., op. cit., pp. 70-72.
298) Con questo termine si intende la polvere esplosiva utilizzata per far brillare le mine.
299) La notizia riportata da F. de Bondaroy secondo la quale il fondo delle caldaie era in piombo non può essere esatta per due motivi principali: prima di tutto perché è l'unica descrizione in cui è attestato l'utilizzo del piombo come base delle caldaie, in tutte le altre già viste è detto che tali basi erano in bronzo; secondo poi, ancora più importante è la considerazione che il piombo è un metallo che fonde facilmente e quindi poco adatto ad essere utilizzato come base di caldaie.
300) S. BREISLAK, Saggio di osservazione..., op. cit., pp. 30 e segg.
301) ASR, Cam. III, b. 2346, memoriale del 1762.
302) ASR Cam. III, b. 2349, dal capitolato dell'appalto Lepri 1751-1787.
303) ASR, Cani. III, b. 2359, relazione anonima del maggio 1790.
304) ASR, Cam. III, b. 2355, relazione sullo stato delle cave a firma di A. Vici e G. D. Navone, 1816.
305) ASR, Cam. III, b. 2360, dal Catasto Generale delle Lumiere di G. B. Cingolani, 1696, f. 58.
306) ASR, Cam. M, b. 2349 t. VI, 69, 1744.
307) ASR, Cam. III, b. 2360, descrizione della cava chiamata Cavaccia o Cava Gangalandi, 1751.
308) ASR, Cam. III, b. 2352, Pro-memoria al S. Padre sopra le fondine alluminose della Tolfa, 1787.
309) ASR, Cam. III, b. 2348, dai Capitoli dell'appalto concesso ai Torre, 1677.
310) ASR, Cam. III, b. 2352, resoconto del Commissario della Camera per riconoscere slamature alla
Cavetta, 1728.
311) ASR, Cam. III, b. 2357, documento del 1787.
312) ASR, Cam. III, b. 2348, relazione della visita alla cava Gangalandi del Commissario camerale, 1739:
313) ASR, Cam. III, b. 2349, relazione sulla cava Gangalandi del 1786.
314) ASR, Cam. III b. 2355, relazione di A. Vici e G. D. Navone sullo stato delle cave, 1804.
315) ASR, Cani. III, b. 2355, relazione sulla gestione dello stabilimento allumiere, 1854.
316) Per quanto riguarda questo argomento è di notevole importanza iI recente studio fatto da A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, I Monti della Tolfa nella storia, lo sfruttamento degli altri minerali e metalli, Tolfa 1998.
317) Il documento in questione è riportato dal MURATORI (Antiquitat. Medii Aevi, IV, p. 401). Cfr.: L. DASTI, Notizie storiche e archeologiche di Tarquinia e Corneto, Forni 1910. La data del 1174 riportata dal Muratori è stata corretta dal Palmucci al 1173. Lo stesso autore rettifica i termini "decretum" in luogo di "devetum" e "modum cornietanum" in luogo di "modium cornietanum". Cfr A. PALMUCCI, Il trattato di pace fra Cornetani e i Genovesi, in bollettino S.T.A. S., n. 23, 1994. Cfr.: G. COLA, I monti della Tolfa nella storia, itinerari storici, 2, Tolfa 1985, p. 74, nota n. 160. Vedi documento in Appendice n. 13.
318) Un'alleanza simile fu quella stipulata nel novembre 1165 tra il comune di Roma e la repubblica marinara di Genova. Il contenuto riguardava il diritto di commerciare liberamente sul litorale marino da Terracina fino a Corneto. Cfr.: GREGOROVIUS, Storia di Roma nel Medioevo, (a cura di Vittoria Calvani e Pia Micchia), Newton C. Editore, 1980, vol. 3, p. 128.
319) Cfr.: L. DASTI, Notizie storiche e archeologiche di Tarquinia e Corneto, Arnoldo Forni editore, 1910, p. 23.
320) Cfr.: S. BASTIANELLI, I Castronovani, in Studi Etruschi, vol. X, 1956, pp. 448, 449.
321) Per le diverse sottomissioni dei centri minori dei monti della Tolfa al Comune di Corneto, vedi P. SUPINO, La Margarita Cornetana, regesto dei documenti, miscellanea. della S.R.S.P., Roma 1969.
322) M. POLIDORI, Croniche di Corneto, ms. XVIII secolo. Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo storico e guida illustrativa, Tolfa 1979, pp. 63, 64. Da quanto riportato dal Polidori sembra che nel luogo dove si avviò la prima "Allumiera" si poteva estrarre anche il ferro. Tale località può essere identificata con la zona limitrofa all'attuale Farnesiana, vista la vicinanza geografica con Corneto, con le cave di allume e con la vena di ferro del "Campaccio". 323) Cfr.: E. BRUNORI, Castrum Ferrarle e la sua Chiesa, S.T.A.S. Boll. 21, Tarquinia 1992.
324) La limonite e l'ematite sono tra i minerali più comuni da dove si estrae il ferro.
325) B. LOTTI, Giacimenti metalliferi della Tolfa in provincia di Roma, Torino, 1900, pp. 10, 11.
326) Mostra archeologica per il quarantennale della nascita dell'ass.ne (1954-1994) "Adolfo Klitsche de la Grange", Allumiere 1994.
327) Cfr.: G. COLA, I Monti della Tolfa nella storia, la Tolfaccia e Forum Clodii, 1, Tolfa 1984, p. 23. - M. PROU, Les registers d'Onorius IV, Paris 1888, alle date del 24 febbraio 1279 e del 5 luglio 1285. - E. BRUNORI (a cura di), Ferraria un antico borgo minerario e la sua chiesa, in Mostra Archeologica per il quarantennale della nascita dell'Associazione "Adolfo Klitsche de La Grange" (1954-1994), Allumiere 1994.
328) Vedi nota precedente.
329) P. SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 76, doc. 29, ecc.
330) Cfr.: G. BATTELLI (a cura di), Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII-XIV "LATIUM", città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1946, p. 275. Per ulteriori notizie sulla chiesa di Ferraria e sul suo recente rinvenimento vedi: E. BRUNORI (a cura di), Ferrarla un antico... op. cit.
331) G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della chiesa, vol. I, Viterbo 1907, p. 298.
332) P SUPINO, La Margarita..., op. cit., p. 285, doc. 371. Vedi appendice n. 14.
333) Cfr.: G. COLA, I Monti..., 1, op. cit., p. 23. - C. CALISSE, Storia di Civitavecchia, Arnoldo Forni Editore, Firenze 1936, p. 164, nota n. 1.
334) Cfr.: A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 48, nota n. 53.
335) Cfr.: G. COLA, I Monti..., 1, op. cit., pp. 29, 30. - G. TOMASSETTI, Del sale e del focatico del comune di Roma nel Medìoevo, in A.S.R.S.P., XX (1897), p. 352.
336) Vedi nota precedente.
337) Cfr.: G. COLA, I Monti..., 1, op. cit., p. 27. - P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Milano 1829; in microfilm presso la Biblioteca Nazionale di Roma.
338) Cfr.: P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Milano 1829, (gli Orsini di Gravina) Tav. XXII.
339) Cfr: G. COLA, I Monti .., 1, op. cit., pp. 29,30.
340) Vedi dietro p. 58 (nel capitolo dell'allume)
341) Vedi appendice n. 5A, 5B, 5C, 5D, SE.
342) Vedi appendice n. 5F.
343) Vedi appendice n. 5G.
344) Cfr.: G. SILVESTRELLI, città Castelli e terre della regione romana, Roma 1940, p. 440.
345) Vedi appendice n. 5H
346) Vedi appendice n. 12 (contratto d'appalto dell'allume del 1578)
347) Cfr.: A BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 72. - G. DE CUPIS, Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'agro romano, Roma 1911, pp. 189 e seg..
348) Un esempio su tutti è la concessione perpetua, relativa all'intera tenuta di Ferraria, rilasciata da Papa Sisto IV alla comunità di Civitavecchia, il 16 febbraio 1590, con la quale il pontefice concedeva alla cittadinanza civitavecchiese, in forte ascesa demografica, di mettere a cultura, a determinate condizioni, la tenuta di Ferraria. Cfr.: A BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, op. cit., p. 73.
349) A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 49 nota n. 57.
350) G. COLA, I Monti..., 1, op. cit., Tolfa 1984, p. 24.
351) Cfr.: G. ZIPPEL (a cura di), Le vite d Paolo II di G. da Verona e Michele Canesi, in R. I. S., t. III, p. XVI Città di Castello 1904, pp. 52 e seg.
352) Vedi nota precedente. TRADUZIONE: E poco dopo sentendo Gaspare Veronese da Ludovico signore di Tolfa che li c'era qualche segno di minerale di oro e di argento, Ludovico si fece socio di Gaspare ed entrambi dalla città si recarono a Tolfa e Gaspare cominciò a scavare e rinvenne sicuramente qualche traccia di ottimi metalli insieme con Giovanni Giordano Catalano, detto siciliano, molto esperto di queste cose, maestro artigiano e incomparabile orefice il quale in questo tempo insieme con Paolo Romano con arte produce le opere del sommo pontefice, cioè vasi mitre e simili cose; la rettitudine del quale, di Giovanni Paolo, supera ogni bontà di qualsiasi uomo e in queste cose a mio giudizio non esiste nessuno a lui pari. Gaspare Veronese fece poi in quel monte un grosso scavo dove trovò meravigliosi minerali (così infatti si chiamano). Poi furono proseguiti in nome dei pontefici, in particolare di Paolo II, e sempre di più scavarono e trovarono di più utile e credono e sperano di trovare.
353) Cfr.: L. TOTARO (a cura di), I commentari..., op. cit., pp. 1456-1459. - G. BERNETTI (a cura di),
Commentari..., op. cit., p. 680. Traduzione:
Chi dice che i cieli soltanto sono tuoi sbaglia
e ha un'opinione assai fallace dell'impero di Pio. Anche la terra ti ha donato ciò che possiede
e, generosa, ti si è offerta, aprendo le sue viscere.
In un luogo ha prodotto il cupo rame, in un altro l’allume e in un altro ancora una terza vena fornisce l'argento.
Queste cose giacquero celate per tanti anni nel grembo della terra e ora si sono manifestate solo al suo signore.
Ora ciò che di oro resta, o ricchissima terra,
se non vuoi essere rea di furto, rendilo anch'esso a Pio.
354) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e politica mineraria nello Stato Pontificio dal '400 al `600, Roma 1940, p. 32. 355) G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa..., op. cit., p. 23 nota n. 4.
356) Vedi nota precedente
357)Sappiamo che Francesco di Pietro di Venezia, detenuto in Castel S. Angelo per omicidio, pagò una cauzione di 350 ducati d'oro, offrendo la propria opera di minatore per due anni consecutivi "ad fodinam argenti nuper apud Tolfam repertam ". Si ripropone il tema della "franchigia" attribuito a quanti lavoravano nelle miniere papali che non potevano più essere perseguiti per i loro delitti. Cfr., BERARDOZZI, COLA, GALEVIBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 65.
358) G. ZIPPEL, L allume di Tolta..., op. cit., p. 418, nota 4.
359) G. BARBIERI, Industria e..., op. cit., p. 36.
360) Cfr.: A. BERARDOZZI, G. COLA., M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 68.
361) Nome con cui veniva chiamata in epoca romana (dopo la conquista del console M. Fulvio 299 a.c.) la città di Narni.
362)Cfr.: G. BARBIERI, Industria e..., op. cit., p. 38.
363) G. ZIPPEL, L'allume di Tolfa..., op. cit., p. 23 nota n. 4.
364) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e..., op. cit., pp. 42,43.
365) Questa concessione si ricollega sicuramente ai privilegi ottenuti dai famigliari di Giovanni da Castro subito dopo la "scoperta" dell'allume.
366) Cfr.: G. BARBIERI, Industria e..., op. cit., p. 55 nota 15.
367) Idem, op. cit., p. 57.
368) Cfr.: G. ZIPPEL, L 'allume di Tolfa.._, op. cit., pp. 22, 23.
369) Tale località è identificabile con il toponimo odierno Poggio della Stella. - Cfr.: A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 76.
370) G. BARBIERI, Industria e..., op. cit., p. 58.
371) Idem, op. cit., p. 59 nota 23.
372) Vedi nota precedente.
373) G. PONZI, .La Tuscia romana..., op. cit., p. 48.
374) Nel 1530, terminato il contratto Chigi, la famiglia Gaddi aveva gestito, per un breve periodo, le miniere d'allume di Tolfa.
375) Cfr.: F. BIANCHI, Storia dei tolfetani (dalle origini alla fine dello stato pontificio), Tolfa 1984, p.220.
376) Raggavignare, rafforzativo di aggavignare: agguantare, stringere fortemente.
377) Catollo: frammento, scheggia, pezzo (di roccia, di metallo, di altre cose).
378) Patacche: monete in genere.
379) O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p. 75.
380) Cfr.: PONZI, La Tuscia..., op. cit., p. 48. Questa notizia si riallaccia a quella del 1565 in cui è detto che C. Buccelleni inauguro, nei pressi di Monterano, un forno fusorio che sfruttava la vena di ferro della Tolfa.
381) Ancora oggi sono visibili i ruderi della fonderia del "Callano" nei pressi della cascata del fosso del Caldano.
382) Cfr.: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p.105. - G. PONZI, La Tuscia..., op. cit., p. 48.
383) Cfr.: S. BREISLAK, Saggio..., op. cit., p. 44.
384) R. RINALDI, Le lumiere..., op. cit_, p. 86 nota 4.
385) Cfr.: G. PONZI, La Tuscia..., op. cit., pp. 48 e seg.
386)Il Bauer riceveva come ricompensa 20 scudi al mese, il Ritter 15. - Cfr.: L. DE MARCHI, I prodotti minerali..., op. cit., p. 69.
387) Cfr.: A. BERARDO77I, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento.., op. cit., p. 85 nota 116.
388) Cfr.: L. DE MARCHI, I prodotti..., op. cit., p. 70.
389) Cfr.: A. BER.ARDO721, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 90. - R RINALDI, op. cit., p. 93 e seg. A differenza di tutti gli altri appaltatori che si sono succeduti nell'industria alluminifera, la famiglia Lepri, al termine dell'appalto, si è fermata sul posto e nel 1789 Giuseppe Ambrogio Lepri ha acquistò il castello di Rota dalla famiglia dei Borromeo. Per le notizie su Rota vedi: O. MORRA, Tolfa, profilo..., op. cit., p.261 e seg.
390) A: S.R., Cam. 111, busta 2391, conto Lepri 1778.
391) Cfr.: S. BREISLAK, Saggio..., op. cit., p.17.
392) Nel 1798 il governo della Repubblica Romana alienò le miniere dall'allume ad una società composta da francesi e romani per la somma di 600.000 scudi romani. Restaurato il governo Pontificio la vendita fu annullata e nel 1801 fu convertita in contratto d'affitto valevole per 36 anni al canone annuo di 36.000 scudi. Ma il contratto fu rescisso nel 1834; fu allora che Leone XII ordinò il diretto esercizio delle miniere affidando l'amministrazione al marchese Vincenzo Calabrini. Cfr.: A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., p. 97.
393) R. DE FELICE, L'industria del ferro nei dipartimenti Romani dell'Impero Francese, anno IX, n. 1, in Rivista Studi Romani, Roma 1961.
394) Cfr.: G. PONZI, op. cit., pp. 48,49.
395) Il 16 gennaio 1846 con apposito atto Gregorio XVI rilasciava ai signori Benucci e Graziosi la facoltà di scavare il ferro sui monti della Tolfa e in tutto lo stato della Chiesa. Cfr.: G. PONZI, op. cit., p. 49.
396) Tutto il complesso, ancora oggi visibile, venne chiamato "Defizio del Ferro".
397) Per un'analisi più approfondita sullo sfruttamento delle risorse minerarie nei secoli XIX e XX vedi: A. BERARDOZZI, G. COLA, M. GALIMBERTI, Lo sfruttamento..., op. cit., pp. 97 e seg.